SGS neemt nieuwe gaswasser in Melsele in gebruik

SGS Belgium N.V. (Antwerpen) heeft een nieuwe "scrubber" of gaswasser in gebruik genomen. De scrubber maakt het mogelijk om, na een fumigatie-opdracht, de restanten van de ontsmettingsgassen fosfine en sulfuryldifluoride te zuiveren alvorens deze in de lucht vrijkomen.

SGS Belgium is één van de erkende fumigatiefirma's in België en Nederland. De afdeling Fumigatie van SGS bindt dagelijks de strijd aan met insecten en knaagdieren die zich verschansen in ladingen graan, koffie, thee, rijst, bonen en cacao die worden ontscheept.

De medewerkers plaatsen magnesium- of aluminiumfosfide in de lading in de vorm van pellets, tabletten of plates. Die reageren met het vocht in de lucht en laten fosfine vrij, een giftig gas dat alle "voorraadaantasters" in de lading doodt.

Wat achter blijft zijn reststoffen in de vorm van aluminium- of magnesiumhydroxide, verpakt in zakjes, sleeves of plates. Deze reststoffen blijven nog beperkt reactief en derhalve giftig.

SGS Belgium voert ze af naar zijn scrubber in Melsele om daar volledig uit te reageren. Daarna voert SGS EWACS (Emergency Waste and Chemical Services) ze af naar een verbrandingsinstallatie, geschikt voor chemisch afval.

Tot voor kort werd het fosfine in de reststoffen actief afgezogen in een scrubber met koolstoffilter. Bij verzadiging van de filter, kon de gaswasser nog "doorslaan", met emissie van schadelijk fosfinegas tot gevolg.

De nieuwe scrubber zuigt de resterende fosfine af door een waterbad met natriumzouten, dat zowel de fosfine als het sulfuryldifluoride wegfiltert en in de zouten opslaat. De verontreinigde zouten worden voortaan door SGS EWACS afgevoerd en vernietigd.

De nieuwe scrubber is een noviteit binnen de fumigatiewereld. Hij werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Trevi N.V. (Gentbrugge) dat ruim twintig jaar ervaring heeft in het ontwerpen en bouen van gaswassers.

Meer info: 03/570.97.65 of https://www.sgs.be.