Consultant-BI ruilt identitaire voor psychografische marketing in

Consultant-BI B.V.B.A. (Mont-Saint-Guibert) lanceert een onuitgegeven, disruptief en technologisch geavanceerd dienstenaanbod dat het mogelijk maakt om te begrijpen wie de klant is, of het nu gaat om particulieren dan wel bedrijven.

 Nu de GDPR komaf heeft gemaakt met identitaire marketing neemt Consultant-BI zijn toevlucht tot psychografische marketing, waarbij bestaande gegevens tot betere data worden getransformeerd.

Consultant-BI gaat op zoek naar "waarom" een klant zich op een bepaalde manier gedraagt op basis van niet-gevoelige gegevens. Het hanteert daarvoor een methode die op de psychografie van de persoonlijkheid is gestoeld. Die maakt het mogelijk om consumenten op een veel rijkere, grondigere en performantere manier te "vatten" door informatie te verzamelen die toestaat archetypes en profielen op te stellen.

De psychografie van de persoonlijkheid maakt het voortaan mogelijk om klassieke segmentatie op basis van gedrags-, sociaal-economische -, demografische - tot RFM (dat het aankoopgedrag van consument in kaart brengt aan de hand van criteria als Recency, Frequency en Monetary Value)-criteria, te extrapoleren naar pyschografische attributen en zodoende consumenten te categoriseren op basis van meer dan zesduizend persoonlijkheidskenmerken.

Meer info: 0478/66.27.64 of http://www.consultant-bi.com.