Start it @KBC en VITO zetten turbo op circulaire economie

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gaat de start-ups van accelerator Start it @KBC helpen om circulaire producten en circulaire business-modellen te ontwikkelen. De samenwerking moet de circulaire economie verder aanzwengelen. Door innovatieve start-ups van meetaf te ondersteunen, willen Start it @KBC en VITO de transitie naar duurzaam ondernemen versnellen.

VITO en Start it @KBC zetten vorig jaar samen hun schouders onder Expeditie Circulair. Dat proefproject werd door Vlaanderen Circulair gefinancierd en ondersteunde ondernemers in hun transitie naar een circulair business-model. Die eenmalige samenwerking krijgt nu een structureel karakter.

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijven en de economie zelf. De (energie)kost voor het ontginnen, vervoeren en verwerken van grondstoffen is heel hoog. Vlaanderen is bovendien sterk afhankelijk van de invoer van die grondstoffen. Als die tegen het huidige tempo ontgonnen blijven worden, worden ze de komende jaren alleen maar schaarser en dus duurder. Steeds meer start-ups zoeken expliciet naar circulaire oplossingen voor die evolutie.

Het is evenwel niet evident om de transitie naar een circulair model te maken omdat circulair ondernemen op verschillende vlakken van het klassieke ondernemerschap afwijkt. Het is derhalve cruciaal om de hypotheses in een circulair model snel te testen om meteen de haalbaarheid in te schatten.

Binnen de samenwerking met Start it @KBC zal VITO één-op-één advies verlenen. De instelling zal in de verschillende hubs van de accelerator workshops rond circulair ondernemen opzetten. VITO is actief betrokken bij verschillende Europese ondersteuningsprogramma’s voor innovatie rond materialenbeheer en de circulaire economie (EIT RawMaterials, Europese Knowledge and Innovation Community (KIC)). De start-ups in de community van Start it @KBC krijgen dankzij dit partnership de kans om ook met die programma’s kennis te maken.

Meer sectornieuws

Agenda