Vlaamse overheid investeert in energiecoöperatieproject van Innovatiesteunpunt

Vlaanderen investeert 133.000 euro in het Noordwest-Europees Interreg-project ECCO. Dit project van het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, een V.Z.W. van Boerenbond en Landelijke Gilden, in partnerschap met KBC en CERA, wil meer en betere energiecoöperaties uitrollen op het platteland. Met deze financiering wil de Vlaamse overheid de transitie naar meer hernieuwbare energie versnellen door burgercoöperaties te intiëren en te versterken met het ondernemerschap van boeren den de troeven van het platteland.

Om in te zetten op de rurale kansen controleert het Innovatiesteunpunt het Interreg Noordwest-Europees ECCO-project (of voluit: locale energy community cooperatives). Dit project bouwt binnen Noordwest-Europa een kennisnetwerk dat expertise en ervaring uitwisselt rond hernieuwbare energieprojecten geïnitieerd door lokale burgergemeenschappen. Daarbij is een breed draagvlak essentieel. Het Innovatiesteunpunt betrekt alle lokale partijen, zijnde burgers, ondernemers/landbouwers en beleidsmakers. Door de productie van hernieuwbare energie in eigen handen te nemen, delen zij niet alleen de lasten maar ook de lusten.

Meer sectornieuws

Agenda