Cofinimmo blijft positie in Nederlandse zorgsector versterken

Cofinimmo N.V. (Brussel) telt via dochtervennootschap Superstone ruim 5 miljoen euro neer voor de aankoop van het toekomstige eerstelijnszorgcentrum van het Noord-Brabantse Bergeijk, op zo'n twintig kilometer van Eindhoven en vlakbij de Belgische grens. Het gaat om een voormallig bankkantoor met een totale bovengrondse opperlvlakte van nagenoeg 3.200 m², dat dateert van 2001.

Het gebouw wordt weldra tot een eerstelijnszorgcentrum omgebouwd. De renovatie zal onder meer het vernieuwen van de technische installaties van het gebouw en de inrichting van consultatieruimtes voor verschillende zorgverstrekkers omvatten. Het zal een level A energie-label verkrijgen.

Maron Healthcare (Amsterdam), herontwikkelaar en verkoper van het gebouw en partner van Cofinimmo sinds 2016, zal de werken uitvoeren.

Het vastgoedbedrijf zal de financiering voor een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro op zich nemen in het kader van een "turn-key"-overeenkomst. De start van de werken is gepland voor het jaareinde, oplevering zal in principe in het tweede kwartaal van 2020 plaats vinden.

Het eerstelijnszorgcentrum zal onder meer zes huisartsen, een apotheek, een fysio- en podotherapiepraktijk, een thuiszorg- en consultatiebureau, een tandars, een psychologenpraktijk en dies meer omvatten.

Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.

Meer sectornieuws

Agenda