Concordia Textiles zet pilootlijn voor circulaire textielvezels op

Joint-venture met PurFi moet tot forse groei leiden

Concordia Textiles N.V. (Waregem) neemt begin volgend jaar in Waregem een innovatieve pilootlijn in gebruik die (end-of-life) textiel tot op vezelniveau zal regenereren om vervolgens opnieuw voor de aanmaak van gelijkaardige eindproducten te worden aangewend. Het maakt daarvoor gebruik van de baanbrekende en gepatenteerde technologie van het Amerikaanse PurFi Global (Tulsa, Oklahoma) met wie het een 50/50 joint-venture opzet. De eerste pilootlijn zal een basisinvestering van 5 miljoen euro vergen. Bedoeling is in de volgende jaren bijkomende recyclagelijnen te plaatsen. Met verschillende Europese en Amerikaanse retailers zitten 360°-partnerships in de pijplijn. Zij zullen niet enkel textielafval in Waregem afleveren, maar ook gedurende lange termijn gerecycleerde vezels afnemen.

Sinds 2008 beweegt het in 1925 door Albert Tuytens in hartje Waregem opgerichte textielbedrijf zich in een nieuwe wereld. Van het prille begin tot eind de jaren ’90 kon het bedrijf de marktvraag amper volgen. Het produceerde binnenvoering voor kledij en sportswear (voornamelijk skikledij) in manmade fiber (polyester, acetaat, nylon, viscose, …). In die tijdsspanne voerde Concordia Textiles een verticale integratie door (weverij, ververij, coating, drukkerij, …) en werd de productiecapaciteit in de vestiging aan de Flanders Fieldweg in Waregem, waar het bedrijf eind de jaren ’60 een onderkomen vond, stelselmatig uitgebreid. Maar begin de jaren 2000 kwam een Chinese tsunami toen de importquota’s op textielproducten uit China (halffabrikaten en eindproducten) werden opgeheven. Bovenop ging in 2008 Lehman Brothers overstag, met de gekende gevolgen.

“Van de drie gelijkaardige bedrijven in Waregem, is Concordia Textiles de enige overlevende,” stipt ceo Carl Baekelandt aan. Maar daarvoor diende het bedrijf zich heruit te vinden.

Specialisatie en internationalisering

Baekelandt is één van de vijf aandeelhouders van Concordia Textiles, naast twee leden van de oprichtersfamilie die nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf aanhouden. Onder zijn impuls ging Concordia Textiles zich vanaf 2002 specialiseren in technisch textiel. De focus ging naar textiel dat in alle mogelijke workwear, gekoppeld aan normen (elekrostatische weerstand, waterafstotend, brandwerend, …) zijn toepassing vond. Andere focusdomeinen waren textiel voor militaire toepassingen enerzijds, voor clean rooms en operatiekwartieren anderzijds.

In 2004 werden de activiteiten in drie wel afgelijnde business ondergebracht, met name Outdoor Fashion, Workwear en Customer Specific Solutions binnenzonweringen, batterijhouders, industriële toepassingen, …). Vorig jaar tekende Concordia Textiles voor een omzet van 82 miljoen euro. Workwear zorgde voor 60% van de omzet, Outdoor Fashion en Customer Specific Solutions droegen respectievelijk 25% en 15% van de omzet aan.

Vanaf 2004 zette Concordia Textiles een uitgesproken internationaliseringsstrategie op waarbij het acquisitiepad niet werd geschuwd.

“Het epicentrum van manmade fibers ligt nu eenmaal in het Verre Oosten,” verduidelijkt de ceo.

In 2004 zag Concordia Pacific het daglicht als holding die de activiteiten in het Verre Oosten coördineert.

In 2008 zette Concordia Pacific in China (Suzhou) een productie-eenheid van textieldoek voor Outdoor Fashion-toepassingen op. Dichter bij huis volgden een aantal overnames, met name van Louis Declercq (Deinze, 2009), een zusterbedrijf van UCO Textiles, waarmee Concordia Textiles zijn actieradius naar het non-coated gebeuren uitbreidde, de Seyntex-divisie die zich toespitste op de productie van stoffen voor militaire toepassingen (2009), het Spaanse Estambril (Sabadell, 2013), gespecialiseerd in het weven van brandwerende Nomex®-doeken, die gebruik maken van het gelijknamige meta-aramide van Dupont, en, meer recent, het Duitse Fuchshüber Techno Tex (Lichtenstein), ook één van de zes Europese Nomex®-partners, die, in tegenstelling tot zijn Duitse tegenhanger, focust op gebreide toepassingen in plaats van geweven.

“Op vandaag is Concordia Textiles in Europa de nummer 1 in waterdichte brandvertragende oplossingen in zowel het midden- als het hoogste segment”, verduidelijkt Baekelandt.

In 2014 bouwde Concordia Textiles in Dhaka (Bangladesh) een eigen confectiefabriek voor Outdoor Fashion-toepassingen die de in de Chinese fabriek aangemaakte stoffen verwerken. Vorig jaar werd een tweede fabriek in de onmiddellijke buurt opgetrokken voor de aanmaak van een specifiek vierlagenproduct voor toepassing aan de binnenzijde van trekking-schoenen.

Om geopolitieke redenen zette het West-Vlaams textielbedrijf in Toela (Rusland) in 2015 een joint-venture op, met vergelijkbare activiteiten als in Waregem, zij het enkel op Workwear-vlak, om de lokale markten te bedienen.

Sinds 2016, ten slotte, heeft Concordia Textiles een eigen “brand” toen het een participatie nam in Finkid (Berlijn), het grootste outdoor-merk voor kinderen in Duitsland. Gelijktijdig haalde Concordia Textiles toen heel wat expertise inzake Internet-verkoop binnen.

Het eerder aangehaalde partnership met Dupont bewijst andermaal de technische expertise die Concordia Textiles onder eigen dak heeft. Een en ander reflecteert zich ook in de erkenning, sinds 2012, als ISO 17025-gecertificeerd lab dat gemachtigd is om het kwaliteitscertificaat aan derden toe te kennen.

Innovatiestrategie als significante differentiator

Thans snijdt Concordia Textiles een nieuw, strategisch hoofdstuk in zijn bestaan aan, met name binnen het domein van de circulaire economie.

Carl Baekelandt: “Duurzaamheid en circulaire economie staan steeds hoger op de internationale agenda vanuit het besef dat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn. Op textielvlak bleken textielrecyclage-initiatieven vooralsnog 30 tot 50% duurder dan het originele product. Als Concordia Textiles gingen we op zoek naar een recyclage-oplossing die niet alleen China-proof is, maar ook een marktconforme prijszettng en een rendabel business-model op lange termijn binnen bereik brengt”.

In het Amerikaanse PurFi Global (Tulsa, Oklahoma) vond Concordia Textiles een betrouwbare partner die een gepatenteerde technologie ontwikkelde die textielafval regenereert tot terug spinbare of extrudeerbare vezels. Van “shredder”-toestanden is geen sprake meer. De methodologie van PurFi zet in op een “zachte” ontrafeling die de integriteit, inzonderheid de lengte van de textielvezel, vrijwaart.

“Hoe langer de vezel (fijnheid van het garen), hoe groter de toepassingsmogelijkheden”, beklemtoont onze gesprekspartner.

Gevolg van de nieuwe recyclagetechniek is een textielvezel die hoogstaand van veel hogere kwaliteit is dan die van de bestaande recyclagetoepassingen, op voorwaarde dat de juiste afval-mix wordt aangeboden.

Joint-venture voor circulair textiel

Concordia Textiles richtte met PurFi de 50/50 joint-venture PurFi Manufacturing op waarin de exclusieve wereldwijde en levenslange licentie van PurFi Global werd ondergebracht.

“In Waregem investeren we zowat 5 miljoen euro in een pilootlijn die in een Black Box-constellatie wordt ondergebracht met een jaarcapaciteit van 3.000 ton. Bedoeling is de lijn in januari/februari 2020 op te starten. In eerste instantie zal die worden gevoed met snij-afval van confectie dat tot op vezelniveau zal worden geregenereerd. Het procedé is zowel geschikt voor synthetische, gemengde dan wel natuurlijke vezels”, onthult Carl Baekelandt.

Uitvoerige analyse en studie hebben duidelijk voor een flinke dosis zelfvertrouwen gezorgd.

“Opzet is snel naar verschillende lijnen uit te breiden. We herschikten inmiddels de productie lay-out en optimaliseerden het machinepark, zodat in 2021 en 2022 telkens een bijkomende productielijn in gebruik kan worden genomen. In onze bestaande accommodatie te Waregem is ruimte voor bijkomende lijnen. Het hele project staat voor een investering van tientallen miljoenen. Op middellange termijn moet de PurFi-activiteit tot een omzet leiden die vergelijkbaar is met de verzamelde inkomsten van onze drie bestaande business-units,” zo nog Baekelandt.

Met verschillende partijen lopen inmiddels onderhandelingen om in het circulair model te stappen vanuit een 360°-optiek. Dat houdt in dat de betrokken bedrijven niet alleen hun textielafval zullen aanleveren maar zich er tevens toe verbinden om de gerecycleerde vezels gedurende lange termijn terug af te nemen om in nieuwe toepassingen aan te wenden. Een aantal Amerikaanse en Europese sport/retail-giganten maken zich intussen op om in het PurFi-verhaal te stappen.