Aannemers kunnen zich voortaan verzekeren tegen milieuschade

De startnota van de Vlaamse regeringsonderhandelingen stelt dat Vlaanderen zich voor een 100% circulaire economie zal inzetten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) merkt op dat Vlaanderen nu al ongeveer 95% van het bouwafval recycleert en daarmee Europees koploper is. “Nu is het echter tijd om volop in te zetten op de bescherming van onze gezondheid, het milieu en op de kwaliteit en de zuiverheid van de gerecycleerde materialen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verwijdering van asbest”, luidt het.

Om de gebouwenkringloop te sluiten is het belangrijk asbest selectief uit te faseren. Bij de sloop van Vlaamse woningen en gebouwen ouder dan 2001 blijkt immers in meer dan 90% van de gevallen asbest aanwezig. De Vlaamse overheid wil dat gefaseerd tegen 2034 en 2040 alle risicovolle asbestmaterialen verwijderd zijn. Hiervoor heeft OVAM een actieplan asbestafbouw opgesteld om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Traditionele verzekeringen dekken milieuschade nauwelijks en abestschade al helemaal niet. Dat was voor de Vlaamse Confederatie Bouw aanleiding om, samen met de milieu-afdeling van verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh, een collectieve verzekering milieu-aansprakelijkheid op te stellen. Het gaat om een collectieve verzekering.

Immoterrae N.V. (Brussel) treedt op als verzekeringsnemer ten behoeve van de aannemers. De organisatie werd opgericht door de VCB om milieutechnische en juridische expertise te kunnen aanbieden voor vastgoed- en bouwprojecten en het vlotter bekomen van financierings- en verzekeringsmogelijkheden in de bouwsector. De collectieve verzekering milieu-aansprakelijkheid dekt eveneens “schade aan de biodiversiteit”, een begrip dat de voorbije jaren ook steeds meer aan belang heeft gewonnen, maar de focus van de verzekering ligt wel op asbestschade tijdens diverse aannemingswerken.

Meer sectornieuws

Agenda