Plastic afval: hoe de Chinese puzzel oplossen?

China is ’s werelds grootste producent van kunststoffen. Het was lange tijd een belangrijke gebruiker van secundaire grondstoffen en kocht plastic afval van over de hele wereld op tegen een hoge prijs. Het was dus niet meer dan normaal dat onze afvalophalers zich tot China wendden om hun plastic af te voeren. Het invoerverbod van plastic afval in Azië vormt een uitdaging voor onze recyclage-economie. Hoe lossen we deze Chinese puzzel op?

De export van plastic afval naar Azië is geen duurzame oplossing. Het is een verlies aan opportuniteiten op het gebied van grondstoffen en werkgelegenheid. Valipac werkt al jaren om de selectieve inzameling van verpakkingsafval bij bedrijven te stimuleren. In 2017 herdefinieerde het zijn visie en missie opnieuw om zich te concentreren op de circulaire economie.

Samenwerken aan circulaire toekomst

Het is perfect mogelijk om bedrijfsmatige plastic verpakkingen in Europa te recycleren. Maar alvorens recyclagecapaciteiten te ontwikkelen, willen investeerders de garantie dat er voldoende stabiele en kwaliteitsvolle aanvoerlijnen zijn. De andere beslissende factor betreft de geëigende toepassingsgebieden voor het gebruik van het gerecycleerde materiaal.

Sorteren bij bedrijven: een topprioriteit

De selectieve inzameling is een sleutelfactor in de circulariteit van plastic verpakkingen. Dankzij de gegevens in zijn bezit kan Valipac nagaan waar de opportuniteiten voor selectieve inzameling liggen. Samen met de afvalsector ontwikkelt het concrete en gerichte acties om het sorteren van bedrijfsmatige plastic verpakkingen te verbeteren. Via de website iksorteerinmijnbedrijf.be helpt Valipac bedrijven hun afval te sorteren.

Inzetten op circulair design

Duurzaamheid is steeds meer aanwezig in productontwerp. Helaas is dit nog steeds zelden het geval bij transportverpakkingen. Gekleurde plastics zijn bijvoorbeeld een belemmering voor waardevolle recyclagetoepassingen. Van gekleurde plastic folie kunnen alleen zwarte vuilniszakken worden gemaakt. Valipac evalueert samen met een aantal partners uit de bedrijfs- en kennis wereld hoe deze beperkingen opgelost kunnen worden en hoe beter recycleerbare verpakkingen in een circulaire context gecreëerd kunnen worden.

Innoveren en vraag stimuleren

Samen met zijn partners heeft Valipac de eerste krimphoezen ontwikkeld die gemaakt zijn van 50% gerecycleerd materiaal. Ze worden momenteel reeds gebruikt door Wienerberger. Om deze belangrijke innovatie bekend te maken in de bedrijfswereld is Valipac op zoek naar 50 bedrijven die deze circulaire hoezen gratis willen testen. Elk jaar wordt ongeveer 35.000 ton krimphoezen op de Belgische markt gebracht. Het potentieel voor het integreren van gerecycleerd materiaal is verzekerd.

Valipac werkt momenteel aan andere innovaties op het gebied van recyclage en integratie van gerecycleerd materiaal in stretch-folies (een markt die op gewichtsbasis vergelijkbaar is met krimphoezen). Door de vraag naar gerecycleerde materialen te stimuleren, zullen nieuwe afzetmarkten in België en Europa zich ontwikkelen en leiden tot de creatie van veel nieuwe werkgelegenheden.

(Bedrijven die mee willen werken aan de transitie naar een circulaire economie en de circulaire krimphoezen gratis uittesten, kunnen contact opnemen met Tom Vanwezer, advisor Materials & Operations bij Valipac) (Tel. : 02/456.84.41 of tom.vanwezer@valipac.be).