Zes op tien Belgen verlaat bedrijf bij afschaffing bedrijfswagen

01/10/2019 OM 08:05 - Luc Willemijns
756228ea17851bd1764f3329315f97e4
De meerderheid van de Belgen houdt vandaag nog steeds vast aan de bedrijfswagen. Dat blijkt uit een mobiliteitsstudie van Securex onder 1.500 Belgische werknemers. Daaruit blijkt bovendien dat de alternatieven nog te vaak onbekend zijn, terwijl het woon/werk-verkeer jaar na jaar als meer belastend wordt ervaren, met de Brusselse pendelaars op kop. Een nieuwe mobiliteits-policy alleen wijzigt de mentaliteit van de werknemers niet, er is meer nodig om de werknemer uit zijn wagen te krijgen, zo luidt het.
De Belg blijkt nog steeds verknocht aan zijn bedrijfswagen. Bijna zes respondenten op tien (59%) met een bedrijfswagen stellen zelfs bereid te zijn van werk te veranderen indien zijn werkgever geen wagens meer zou aanbieden. Vooral werknemers jonger dan vijftig zijn hiertoe bereid (66% versus 36%).
Naast de liefde voor de bedrijfswagen heerst er ook een afkeer voor de alternatieven. Gevraagd naar het feit of ze bereid zijn hun wagen in te ruilen voor een kleinere wagen samen met alternatieve vervoersmiddelen (fiets, step, abonnement, deelwagen, …), geeft twee op drie Belgische werknemers aan hier niet voor open te staan. Opvallend: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen, noch in leeftijd of woonplaats van de werknemers.
Wat wel impact heeft op de cijfers, is de flexibiliteit die de werknemer al dan niet geniet in plaats en tijd naar en van het werk. Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken (glijdende uren) overwegen meer (44% versus 23%) om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een (klein)er model en die te combineren met alternatief vervoer als hun werkgever dat aanbiedt. Bij werknemers die kunnen kiezen waar we werken (telewerk) is het verschil zelfs nog groter (45% versus 23%).
Alternatieven nog te weinig gekend
Uit het onderzoek blijkt voorts dat er nog marge is om de alternatieven beter bekend te maken:
1 op 5 Belgische werknemers geeft aan niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om de bedrijfswagen voor een alternatief in te ruilen.
Slechts 1 op 4 van de Belgische werknemers is wel op de hoogte én vindt de alternatieven interessant.
De overige 57% van alle respondenten kent de alternatieven, maar vindt ze niet interessant.
Vooral werknemers van bedrijven met minder dan tweehonderd werknemers zijn op de hoogte en vinden de alternatieven interessant.
Slechts 40% van de Belgische werknemers is van mening dat zijn werkgever nadenkt over alternatieve mogelijkheden voor de mobiliteit van zijn werknemers. Zes op tien vindt dus van niet. Het zijn vooral werknemers uit grotere bedrijven en uit het Vlaams Gewest die aangeven dat hun werkgever nadenkt over alternatieven (45%), gevolgd door werknemers uit het Brussels Gewest (37%) en het Waals Gewest (28%).
Binnen het mobiliteitsbudget kan een werknemer die afstand doet van de bedrijfswagen waarop hij recht heeft, een bedrag (het mobiliteitsbudget) krijgen dat kan worden besteed aan één of verschillende van hiernavolgende drie pijlers:
Pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfswagen (dit is ofwel een elektrische wagen, ofwel een wagen die aan een aantal regels voldoet betreffende CO2-uitstoot, emissienormen, …).
Pijler 2: alternatieve en duurzame vervoersmodi (fiets, openbaar vervoer, deeloplossingen, …).
Pijler 3: het saldo dat één keer per jaar in contanten wordt uitbetaald.
Woon/werk-verkeer meer belastend
Als we kijken hoe belastend de Belg zijn woon/werk-verkeer ervaart, zien we dat vooral de Brusselse pendelaar (waarvan de werkgever zich in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevindt) het lastig heeft. De helft (49%) van deze pendelaars vindt zijn woon/werk-verkeer belastend. In Vlaanderen is dat 38% van de werknemers, in Wallonië 36%.
De afgelopen tien jaar zien we een sterke stijging in de mate waarin de Belgische werknemers het woon/werk-verkeer belastend vinden. Vooral bij de Vlaamse (+ 13%) en Brusselse (+ 11,2%) pendelaars is de stijging het grootst. In Wallonië lijkt dit te stabiliseren (+ 1,4%).
(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex)

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.

Marketing cookies

Marketingcookies hebben als doel om ervaringen te personaliseren en relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.