Triodos Bank ondertekent VN-principes voor verantwoord bankieren

Triodos Bank N.V. (Brussel) heeft, net als 129 andere banken, de "Principles for Responsible Banking" op de VN-klimaattop in New York ondertekend.

De zes principes beschrijven hoe de internationale banksector actuele maatschappelijke problemen, zoals de klimaatopwarming, kan aanpakken. Triodos Bank schreef mee aan de ontwikkeling van deze innovatieve principes.

De 130 banken die de "Principles for Responsible Banking" ondertekenden vertegenwoordigen samen ruim 47 biljoen dollar aan vermogen. Dat is ongeveer een derde van de wereldwijd banksector.

Meer info: 02/548.28.51 of http://www.triodos.be

Meer sectornieuws

Agenda