Huurland mikt op verdere uitbreiding netwerk in Brusselse rand

Nieuw hoofdkantoor en centrale hub zware machines in uitbreidingszone De Prijkels

Huurland B.V.B.A. (Drongen), dat vorig jaar nieuwe vestigingen opende in Maldegem en Zellik, maakt een topprioriteit van een verdere uitbreiding van zijn netwerk in de Brusselse rand. De familiale KMO puurt zijn voornaamste groeidynamiek uit het segment waar het tot voor kort nog niet actief was, met name de verhuur van rollend materieel. Die activiteit veronderstelt evenwel een efficiënt achterliggende logistieke organisatie. Dat verklaart mede waarom Huurland investeert in een nieuw hoofdkantoor annex hub voor zware machines in de uitbreidingszone van De Prijkels te Nazareth.

Aan de basis van Huurland ligt Walter Ameloot die in de jaren ’70 in het Gentse stadscentrum een kleine ijzerwarenwinkel overnam. Die overname gaf uiteindelijk de aanzet tot de uitbouw van verhuuractiviteiten die vandaag onder de naam Huurland worden verzorgd. In 2007 nam de tweede generatie het bedrijf over. Zoon Pascal neemt de algemene leiding op zich, zussen Sofie en Isabelle behartigen respectievelijk sales & marketing en de HR-afdeling. Bij de generatiewissel stelde Huurland een 15-tal mensen tewerk, verdeeld over zeven filialen. Sindsdien werden die alle hetzij verplaatst, uitgebreid dan wel gerenoveerd.

“Het netwerk telt inmiddels tien filialen, met name in de centrumsteden Brugge, Gent, Oostende, Roeselare, Kortrijk, Eke, Zele, Zellik, Aalst en Maldegem. Vorig jaar openden we in Maldegem en Zellik, waarmee we voor het eerst ons vertrouwde actieterrein van Oost- en West-Vlaanderen verlieten”, schetst Sofie Ameloot.

Het verhuurassortiment bestaat uit hoogwerkers, liften & stellingen, grondverzet- en tuinmachines, bouwmachines, ruwbouw, generatoren, licht- & lasapparatuur, inrichting & afwerking, reiniging & pompen, signalisatie, verhuis- & werfinrichting, bouwdrogers, verwarming & ventilatie.

Stelselmatige netwerkuitbreiding

In Sint-Denijs-Westrem opende het familiale verhuurbedrijf indertijd een eerste vestiging, aanvankelijk nog onder een andere naam. De inmiddels gesloten vestiging huisvestte ook het hoofdkantoor dat thans tussentijds in Drongen een onderkomen vond.

In de jaren ’90 stapte Walter Ameloot uit een los samenwerkingsverband tussen zelfstandige uitbaters die een gemeenschappelijke merknaam hanteerden, bood immers niet wat er van verwacht werd. Onder de eigen merknaam Huurland legde hij de basis van de uitbouw van een netwerk van eigen verhuurbedrijven. Huurland bedient vandaag ruim 30.000 klanten.

Isabelle Ameloot: “De verschillende filialen werken sterk lokaal en bedienen als afhaalpunt vooral de kleine aannemerij maar ook de particuliere markt. In de voorbije vijf jaar zetten we als bedrijf sterk in op het doorgroeien in de professionele markt. Waar bij de overname B2B en B2C elkaar nog in evenwicht hielden, helt de balans thans zwaar over naar de B2B-klanten (75%). Dat zijn voornamelijk bouwaannemers, groenaannemers, groendiensten van openbare besturen en beschutte werkplaatsen. Als groeiend ketenbedrijf hanteren we nog steeds een heel persoonlijke aanpak in de bediening van de lokale aannemerij”.

Nieuw marktsegment …

Huurland, dat dit jaar met een 45-tal medewerkers op een omzet van 8,5 miljoen euro afstevent, zette in de voorbije twaalf jaar onafgebroken groei neer.

“De omzet van de bestaande filialen blijft vrij stabiel. De groeidynamiek schuilt vooral in de opening van nieuwe filialen en de verhuur van rollende materieel, een segment waarin we pas sinds een vijftal jaar actief zijn”, aldus Sofie Ameloot.

Voorheen spitste Huurland zich als generalistisch aanbieder met een heel breed aanbod voornamelijk toe op klein materiaal (gereedschappen en kleine machinerie). Vijf jaar terug begaf de KMO zich op de markt van het rollend materieel (grondverzetmachines, graafmachines, hoogtewerkters, heftrucks, verreikers, …).

… en nieuwe vestiging

Momenteel tekent de verhuur van het rollend materieel voor zowat één derde van de groepsomzet. Het ziet ernaar uit dat op langere termijn die activiteit voor de bulk van de inkomsten zal zorgen.

“In het segment van de verhuur van rollend materieel zijn een aantal gespecialiseerde spelers actief. Die spitsen zich voornamelijk toe op de grote aannemingsbedrijven en de grootindustrie. Vaak gaat het om lange termijnverhuur. Als Huurland focussen we meer op korte termijnverhuuroplossingen ten behoeve van de kleine aannemerij. We merken dat, naarmate we de productgroepen uitbreiden, het cross-selling effect bij het bestaande cliënteel groter wordt. Als generalist schuiven we dus ook mee op in de richting van een bepaalde specialisatie”, onthult Pascal Ameloot.

De stock van het klein materiaal zit oordeelkundig verspreid over de verschillende filialen. Anders is het gesteld met de vloot van rollend materieel die in vier vestigingen (Brugge, Kortrijk, Eke en Aalst) is ondergebracht. Bedoeling van Huurland is thans één centrale hub voor de verhuur van rollend materieel uit te bouwen. De huidige vestigingen ontberen trouwens de benodigde ruimte om de huidige groei te ondervangen.

Pascal Ameloot: “Van intercommunale Veneco kochten we in de uitbreidingszone Groot-Prijkels een terrein van 1,24 hectare aan met als bedoeling er de bedrijfsprocessen te optimaliseren en bijkomende groeicapaciteit te creëren. Ook het hoofdkantoor zal er een onderkomen vinden, net zoals de administratieve medewerkers die vooralsnog in Oudenaarde aan de slag zijn en de technische opvolging van de verhuurvloot coördineren. Naast kantoorruimte plannen we er ook de bouw van een wisselstukkenmagazijn (1.400 m²), een centrale werkplaats en een overdekte ruimte voor het rollend materieel, samen goed voor ruim 3.000 m². In het aparte kantoorpand zal ook een opleidingscentrum voor bedienaars van zwaar rollend materieel worden ingericht, al dan niet gekoppeld aan het verhuurgebeuren. We ramen de totaalinvestering op zowat 4,5 miljoen euro".

Uitbreiding in Vlaamse rand

Nu de huurcultuur in het segment van het rollend materieel, inzonderheid de grondverzetmachines zich onverkort doorzet, laat het zich raden dat Huurland die niche verder zal ontginnen. Momenteel bestaat de huurvloot rollend materieel uit een 400-tal machines, die voornamelijk als generiek worden bestempeld.

“Door de logistieke activiteiten te centraliseren zullen we terzake ook meer expertise opbouwen. Dat zal ons dan weer de mogelijkheid bieden om meer gespecialiseerde toepassingen in de markt te zetten (grotere kranen, mini-kranen, …), die meer vak-, gebruiks- en toepassingskennis vergen”, onthult Sofie Ameloot.

Het tweede spoor in de termijnstrategie van Huurland tekent zich af in de uitbreiding van het filialennetwerk.

“Bedoeling is het aantal afhaalpunten op te voeren, hetzij via greenfields, zoals we totnogtoe steeds deden, hetzij via overnames. De nieuwe vestiging in Zellik ging uitstekend van start. Dat bewijst dat er voor een bedrijf als Huurland in de Brusselse rand nog behoorlijk wat potentieel schuilt. Bij de verdere uitbreiding van het netwerk richten we onze pijlen dan ook voornamelijk op die regio”, besluit Pascal Ameloot.