Sorteren in uw bedrijf? Kinderspel met Cirkeltips!

Als bedrijf bent u verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u in uw bedrijf voorzien in verschillende vuilbakken en afvalcontainers om de geproduceerde afvalstoffen op basis van materiaalsoort te scheiden van elkaar. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. In dit artikel geven we u kort een overzicht van de geldende verplichtingen in Vlaanderen, de tool Cirkeltips voor het optimaliseren van uw afvalbeheer en verschillende premies voor bedrijven.

Heel wat afval bevat nog steeds waardevolle materialen die nog gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu maar ook van groot economisch belang. Grondstoffen worden steeds schaarser en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar voor u als ondernemer.

Om te recycleren, moeten we sorteren. Vlaanderen maakt de keuze voor “bronsortering”. Dat wil zeggen dat u in uw bedrijf (of thuis) uw afval meteen correct gescheiden moet aanbieden voor inzameling. Het recycleerbare afval (zoals PMD, glas of papier) dat foutief bij het restafval beland, wordt gewoon verbrand en kan vaak niet meer gerecupereerd worden.

Welke afvalstromen sorteren?

In totaal moet u 21 verschillende afvalsoorten gescheiden aanbieden. Meestal komen ze niet alle 21 voor in uw bedrijf. De 21 afvalstromen die gesorteerd moeten worden en niet bij het restafval mogen, zijn in bijgaande visual zichtbaar.

Waar naartoe met het afval?

U heeft als bedrijf verschillende mogelijkheden om uw afval goed te sorteren.

Optie 1:

Als bedrijf kan u een beroep doen op een private afvalinzamelaar geregistreerd bij OVAM. Wanneer u in zee gaat met een private inzamelaar bent u voor uw restafval verplicht om een contract af te sluiten . De inzamelaar is verplicht u in dat contract te informeren over de sorteerplicht en in het contract moet staan hoe u de 21 verplichte stromen zal sorteren.

Optie 2:

U kan ook informeren bij uw gemeente of afvalintercommunale of zij een specifieke dienstverlening hebben naar bedrijven toe.

Optie 3:

U kan er ook voor kiezen om uw afval mee te geven met de huishoudelijke ronde. Dit mag zolang uw bedrijfsafval naar “aard, samenstelling en hoeveelheid” vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beperkte hoeveelheid karton of PMD. Voor restafval geldt een limiet van drie restafvalzakken of één container van 22,5kg per tweewekelijkse ophaling.

Voor bepaalde stromen die in kleine hoeveelheden voorkomen (afgedankte elektrische apparaten, glas, piepschuim,…) kan u in sommige gemeenten ook terecht op het recyclagepark.

Tips en premies voor bedrijven

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft ook minder plaats nodig voor vuilbakken en containers. Daarom raden we u aan om te starten met de preventie van afval.

Cirkeltips is hierbij een handige web-tool waar u terecht kan voor tips omtrent uw afvalbeheer. Wanneer u surft naar www.cirkeltips.be kan u zich registreren met uw ondernemingsnummer en recente afvalgegevens terugvinden van uw onderneming, of ze desgevallend zelf ingeven. Op basis van deze gegevens krijgt u een aantal tips op maat die u helpen bij het verbeteren van uw afvalbeheer.

Naast het raadplegen van uw afvalgegevens en tips op maat, biedt Cirkeltips ook de mogelijkheid om uw afvalgegevens te benchmarken met uw eigen sector of andere sectoren. Wanneer u nog steeds een onbeantwoorde vraag heeft, kan u terecht op het forum voor hulp van experts!

Het afval dat u wel heeft, moet u selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan u hier zelfs premies krijgen. Wanneer u bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal (karton, hout, folies,…) sorteert, komt u in aanmerking voor premies van Valipac. Kijk eerst of u in aanmerking komt op www.valipac.be .

Valipac voorziet vier soorten premies:

  • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren
  • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren
  • Een recyclagepremie voor gesorteerd hout en plastic verpakkingsmateriaal
  • Een zakpremie indien u speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden.


(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met OVAM (Mechelen))

Meer info: 015/284.284 of www.ovam.be.