Waarom is het voor Belgische bedrijven belangrijker dan ooit om voorzichtig te zijn?

Wist u dat tijdens de voorbije zomer 1.367 bedrijven failliet gingen in Belgie? Vergeleken met de zomermaanden van 2018 is dat een stijging met liefst 10,4% en het zwaarste zomercijfer sinds 2013. Deze cijfers tonen dat het economisch klimaat momenteel alles behalve gunstig is en het voor Belgische bedrijven belangrijk is hiermee rekening te houden.

Iedereen spreekt over de Brexit, en er is bezorgdheid over de impact op de Belgische markt. Deze bezorgdheid is zeker terecht, maar staat niet in verhouding tot andere risico’s die ons boven het hoofd hangen. We moeten vooral veel meer bevreesd zijn voor een escalatie van de Amerikaanse handelsoorlog richting Europa. De economische impact zou groot zijn. 
 Een toenemend aantal impactstudies toont aan dat de open Belgische economie één van de grootste slachtoffers is bij een brexit die slecht onderhandeld zou zijn. Analisten verwachten een negatieve economische impact van 1 à 2 procentpunten op de Belgische reële economische groei. Rekening houdend met de al verwachte groeivertraging zou België daardoor in een recessie terechtkomen.

Amerikaans-Europese handelsoorlog?

Voorts zijn er de continue dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Europese - of vaak Duitse - adres, in het bijzonder om hogere invoertarieven te heffen op Europese wagens. En Europa heeft, op China na, het grootste handelsbalansoverschot met de VS. Als een Amerikaans-Europese handelsoorlog begint met hogere Amerikaanse invoertarieven op Europese auto’s, dreigt een heel snelle en verregaande escalatie. De EU heeft al aangekondigd terug te zullen slaan in een hele reeks sectoren die vaak politiek gevoelig liggen. Het tweede salvo uit Washington zal niet lang op zich laten wachten.

In tegenstelling tot een brexit zou een dergelijke escalatie zowel in omvang als in duur een veel grotere impact hebben op de Europese economieën, blijkt uit simulaties van KBC Economics. De Amerikaanse pijlen gericht op de Europese autosector kunnen het hart van de Europese economie raken. Indirect treft dat veel economische activiteiten, verspreid over de hele EU.

Bovendien zal de escalatie nog meer sectoren treffen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een aanzienlijke economische terugval over verschillende jaren, vergelijkbaar met een diepgaande crisis. De situatie kan zelfs nog dramatischere vormen aannemen als de handelsoorlog uitdijt tot een ruimer economisch conflict, bijvoorbeeld rond concurrentieregels, belastingssystemen of de bescherming van intellectuele eigendom. Er zijn genoeg thema’s waarover Amerikanen en Europeanen een andere mening hebben

Wat kan een Belgisch bedrijf doen om zich te beschermen?

Er zijn juiste bedrijfsstrategieën om zich voor te bereiden. Bedrijven moeten buffers opbouwen en hun economische activiteiten zo flexibel mogelijk organiseren. Die flexibiliteit kan vele vormen aannemen, zoals variabele productievolumes, een heroriëntatie naar andere markten en andere producten of flexibelere investeringstrajecten.

Om dit te kunnen doen is het natuurlijk bijzonder belangrijk om uw markt en potentiele klanten goed te kennen. Slecht betalende klanten zullen een impact hebben op de omzet van Belgische bedrijven. Met elke onbetaalde factuur loopt een bedrijf geld mis. Geld dat had kunnen geinvesteerd worden in de groei van het bedrijf.

Analyseer dus grondig de financiële gezondheid van het bedrijf waarmee u zaken wilt doen. Aarzel niet om gênante vragen te stellen, bekijk de laatste jaarrekeningen en controleer of de handel van het bedrijf rendabel is.

Controleer de voorgaande ervaring van het bedrijf met betrekking tot betalingen alvorens u iets ondertekent. Berust niet enkel op uw instinct om uw nieuwe klant vertrouwen te schenken. Vraag een objectieve evaluatie bij een bekend kredietbeoordelingsbureau of een betrouwbare kredietverzekeringsmaatschappij die internationaal aanwezig is. Controleer altijd de identiteit van het bedrijf op basis van een onafhankelijke informatiebron. U kan nu zo’n bron gratis uitproberen op https://www.kenuwklant.be.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Coface Belgium N.V. (Brussel))

​Meer info: 02/404.01.11 of https://www.coface.be.