Eiland Zwijnaarde zet nieuwe standaard voor bedrijventerreinen

Aan de zuidrand van Gent is Eiland Zwijnaarde definitief uit de startblokken geschoten. Kenniseconomie, toekomstgerichte logistiek en watergebonden distributie komen er samen op wat het eerste bedrijventerrein in Vlaanderen met het hoogwaardige BREEAM-duurzaamheidslabel moet worden. Het project moet op termijn 3.000 nieuwe jobs opleveren.

Een resem private en publieke partners sloeg de handen in elkaar om het 35 hectaren groot bedrijventerrein startklaar te maken. De helft van de oppervlakte - 17 hectare in beheer van NV Eiland Zwijnaarde - is bestemd voor kennisintensieve technologiebedrijven in speerpuntsectoren zoals biotech, cleantech en healthtech. Eiland Zwijnaarde maakt niet voor niets deel uit van Tech Lane Ghent, de kennis- en innovatie-cluster waarin de Universiteit Gent een voortrekkersrol speelt. Start-ups moeten er de juiste incubatieruimte vinden, scale-ups de nodige doorgroeikansen. “Er is een grote vraag naar dit soort oplossingen”, onderstreepte Sofie Bracke, Gentse schepen voor Economie en voorzitter van de joint-venture tussen stad, provincie, vastgoedontwikkelaar Alinso en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Met de overige 18 hectaren mikken Alinso en De Vlaamse Waterweg (met Heylen Group en Verhelst Bouwmaterialen en Logistics als partners) op “internationale bedrijven die staan voor de logistiek van morgen”. Daarbij speelt, naast de snelle aansluiting op de E40 en E17, vooral de watergebonden locatie aan Boven-Schelde en Ringvaart een sleutelrol. Die troef gaat De Vlaamse Waterweg maximaliseren met nieuwe kaaimuren aan de westkant van het terrein. Algemeen directeur Dominique Van Hecke sprak van een jaarlijks potentieel van 600.000 ton via de binnenvaart tegen 2030. Ook stadsdistributie en bouwlogistiek over het water passen in dat plaatje.

Van brownfield naar BREEAM

Eiland Zwijnaarde wil zelf ook innovatief zijn en legt de lat op het stuk van duurzaamheid hoog op alle vlakken, van ruimtegebruik, bouwtechnologie en architecturale beeldkwaliteit tot energiezuinigheid, mobiliteit en ecologie. Het zuidelijk deel krijgt het uitzicht van een campus met groencorridors. Langs de tij-arm van de Schelde is in wandel- en fietspaden en een landschapsheuvel voorzien en krijgt de natuur op de oeverstrook vrij spel. Het beheer van het bedrijventerrein zelf zal zoveel mogelijk de interactie en “co-creatie” tussen alle aanwezige actoren, het delen van diensten en infrastructuur en een gecoördineerd parkmanagement nastreven.

Die kenmerken wil Eiland Zwijnaarde vertaald zien in het behalen van het BREEAM-kwaliteitslabel. Het zou een primeur voor een bedrijventerrein in Vlaanderen zijn. BREEAM staat voor “Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method” en is wereldwijd de meest gebruikte methode om de duurzaamheidprestatie van een bouwproject te beoordelen. De brownfield zal zijn verleden van vervuiling en sanering langs die weg ver achter zich laten.

Mainfreight, Heylen, Capture

Niet iedereen wachtte de officiële opening af om in de nieuwe zone neer te strijken. Logistiek dienstverlener Mainfreight nam vorig jaar al een door Alinso gebouwd crossdock-magazijn op de site in de bedrijf. Heylen Group legt de laatste hand aan een hoogkwalitatief distributiecentrum van 10.000 m² voor een klant uit de farmasector. De groep plant op zijn deel van het terrein ook “urban warehouses” met een verticale inslag (wat het ruimtebeslag beperkt) en een combinatie van opslag met andere functies.

Intussen rijst onder de noemer “Capture” een onderzoekscentrum rond recyclage van reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen uit de grond. Daarin bundelen acht faculteiten van UGent hun expertise. De deuren gaan in het voorjaar van 2020 open. Het past in het cleantech-gebeuren in de Gentse regio.

Fabriek Logistiek, Verhelst

Nieuwe projecten staan op stapel. De POM Oost-Vlaanderen wacht op de bouwvergunning voor een complex met de naam “Fabriek Logistiek”. In twee van de drie units zullen bedrijven logistieke processen en concepten rond warehousing op ware grootte kunnen uittesten. In de derde unit krijgt een opleidingsverstrekker onderdak voor het trainen van logistiek personeel. De start staat voor het najaar 2020 gepland. De website www.fabrieklogistiek.be is wel al actief.

Verhelst Bouwmaterialen en Logistics ziet zijn toekomstige vestiging in Zwijnaarde als een ideale locatie voor een bouwkenniscentrum, een hub voor zijn goederenstromen en een platform voor een meer multimodale logistiek, legt gedelegeerd bestuurder Kathleen Verhelst uit. Verhelst Aannemingen heeft van zijn kant een volledige beton- en recyclagesite op de tekentafel liggen. Aan- en afvoer zullen maximaal via de waterweg lopen..

Het zal Eiland Zwijnaarde op weg zetten naar de hoog gespannen doelstellingen qua tewerkstelling, vermits gerekend wordt op 3.000 jobs. “Dit wordt één van de belangrijkste groeipolen van stad en regio”, besloot Gents burgemeester Mathias De Clercq