DroonHaavn bereidt tweede vestiging in Zeebrugge voor

Nieuw collectief wil uitgroeien tot competentiecentrum voor maritieme drone-toepassingen

In de Kotterstraat te Zeebrugge ging het nieuw opgerichte collectief DroonHaavn officieel van start. Dat vond een onderkomen in de voormalige gebouwen van de dienst Logistiek van POM West-Vlaanderen in de Kotterstraat. DroonHaavn opende er een incubator voor drone-toepassingen die in een mum van tijd volzet raakte. Het collectief broedt intussen op concrete plannen om in de buurt een tweede uitvalsbasis in te richten met aangepaste loodsen voor het ontwikkelen en testen van drone-toepassingen. Ingebruikname is gepland in de loop van 2020. Ook Oostende en Koksijde koesteren steile ambities op drone-vlak, maar Zeebrugge is best gepositioneerd voor de uitbouw van een competentiecentrum voor maritieme drone-toepassingen, meent Elwin Van Herck, bezielende kracht achter DroonHaavn.

Elwin Van Herck is oprichter van het in 2014 in Koksijde opgestarte Noordzee Drones, een opleidingscentrum voor drone-piloten. In 2016 hevelde hij het opleidingscentrum over naar de Kotterstraat in Zeebrugge, waar hij bij POM West-Vlaanderen de benedenverdieping in huur nam. MBZ verleende hem een concessie op een aanpalend zes hectaren groot terrein als opleidings- en examenterrein voor drone-piloten. Daar bouwde Noordzee Drones zijn opleidingsaanbod stelselmatig uit met disciplines als thermografie, fotogrammetrie, inspecties, offshore, search & rescue, …  Noordzee Drones beschikt momenteel over een vloot van een veertigtal drones, van klein tot groot (van een 5-tal centimeter tot tafelgrote toestellen). Voorts werden activiteiten ontwikkeld richting teambuilding, inspiratiesessies, kinderacademie, …

Steeds vaker werd Van Herck, inmiddels ook vervangend voorzitter van de Belgian Drone Federation (BDF), vice-voorzitter van de Belgian Civil Drone Council (BCDC) en extern expert van FOD Mobiliteit en DGLV (Directoraat Generaal Luchtvaart) vanuit het bedrijfsleven benaderd met vragen rond concrete toepassingen van drone-vluchten.

DroonHaavn

“Precies die vragen gaven aanleiding tot de oprichting van het business-platform DroonHaavn, dat zich als onafhankelijke entiteit naast Noordzee Drones positioneert. Bedoeling van DroonHaavn is bedrijven actief in en rond drone-toepassingen op een gezamenlijke locatie onder te brengen om in te spelen op de concrete behoeften van de industrie”, aldus Van Herck.

Toen de dienst Logistiek van POM West-Vlaanderen naar de nabijgelegen ABC-toren trok, kreeg Van Herck de kans om ook de bovenverdieping van het pand in huur te nemen.

“We hebben er de incubator van DroonHaavn ingericht. In minder dan zes maanden tijd raakte alle beschikbare ruimte ingevuld. De incubator herbergt inmiddels een twintigtal bedrijven, alle met een proven record op vlak van drone-applicaties. Bewust opteerden we ervoor niet in te zetten op klassieke start-ups. Voorts werd erover gewaakt geen rechtstreekse concurrenten aan te trekken,” zo nog onze gesprekspartner.

De incubator maakt intrinsiek deel uit van het DroonHaavn-collectief. Dat verzamelt niet alleen industriële partners (Unmanned, CityMesh, DotOcean, …), al dan niet fysiek in de incubator vertegenwoordigd, maar ook kenniscentra (UGent, ILVO, …) als een aantal structurele partners (POM West-Vlaanderen, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, APZI, MBZ, Vinçotte, Securitas, …). Zodoende wordt werk gemaakt van de uitbouw van een economische biotoop met DroonHaavn als centraal aanspreekpunt.

Naast de expertise-cluster zal een afzonderlijke entiteit worden opgericht waarin de economische bedrijvigheden zullen worden ondergebracht. Voor Vinçotte en Securitas levert DroonHaavn momenteel toestellen en piloten met oog op een aantal potentiële use cases (inspectie gasterminal, inspecties brandvrije zones, …). De aankoop van een gassnuffelaar, een speciale drone voor gasinspecties, zit momenteel in de pijplijn.

“Met het Industrial Drone Service-platform (INDROS) zoekt DroonHaavn met het collectief naar specifieke oplossingen voor de industrie,” zo nog Van Herck.

Zeebrugge: concrete ondernemersnoden

In tegensteling tot kennis-cluster DronePort in Sint-Truiden, zet DroonHaavn onmiddellijk in op het invullen van concrete ondernemersnoden.

"DroonHaavn beweegt zich reeds ten volle in de implementatiefase van drone-toepassingen”, beklemtoont onze gesprekspartner. “Maritieme drone-toepassingen blijft de hoofdinsteek van DroonHaaven,” zo nog Van Herck, die met Zeebrugge als kusthaven zich van een bijzonder geschikte biotoop verzekerd weet.

Zo ligt het potentieel voor drone-toepassingen er voor het rapen. Denk maar aan de havenbeveiliging, maritieme toepassingen, industriële toepassingen (Fluxys, …), tellen van voertuigen, search & rescue, de mogelijke synergieën met de marine, … Toepassingen die alle kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van Zeebrugge tot een “smart port”. Dat de kusthaven buiten een gecontroleerd luchtruimgebied (CTR-zone) ligt, is terzake mooi meegenomen.

Bijkomende vestiging

DroonHaavn maakt zich inmiddels op om met de realisatie van een tweede incubatorgebouw van start te gaan. De uitbouw van een dergelijk centrum met extra faciliteiten voor ingenieurs voor het assembleren, testen en herstellen van drones is een opportuniteit die men in de kusthaven niet onbenut wil laten. Elwin Van Herck hoopt een en ander in de loop van volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. Nu al lijkt vast te staan dat er zich een aantal strategisch-tactische bedrijven zullen komen vestigen.