Siemens vergroot aanbod applicaties voor energie-automatisering

Siemens stelt zijn nieuwe Grid Diagnostic Suite voor. Die omvat in een eerste fase vier applicaties in de cloud die gegevens verzamelen van nieuwe of bestaande veldtoestellen voor bescherming, automatisering van de distributie en energiekwaliteit. Die gegevens worden in de cloud opgeslagen en geanalyseerd.

Distributienet- en elektriciteitsnetbeheerders in industrieparken kunnen snel gebruik maken van nuttige informatie die afkomstig is van toestellen die in het slimme net zijn geïnstalleerd. Op die manier kunnen storingen in het net in een vroeg stadium opgemerkt en snel verholpen worden.

Zodra de informatie verzameld is, kunnen kwetsbaarheden vastgesteld worden en de nodige stappen gezet worden om schade te voorkomen. Applicaties van het Internet der Dingen (IoT) in de Grid Diagnostic Suite verhogen zo de beschikbaarheid van elektriciteitsnetten en zorgen ervoor dat ze op een kostenefficïënte manier kunnen wordeen beheerd.

Meer info: 02/536.30.42 of http://www.siemens.be.