Iedereen mee met artificiële intelligentie

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits lanceert een nieuwe on-line cursus over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie verandert de arbeidsmarkt en dus ook onze jobs. Als we willen dat Vlaanderen een economische topregio blijft, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee is met AI.

Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Denk maar aan “Siri” of “Google now” op de smartphone, Netflix die ons series en films voorstelt op basis van vroegere keuzes, de vele domoticatoepassingen in de huiskamer en zelfs de zelfrijdende auto. Ook op de arbeidsmarkt vindt artificiële intelligentie steeds meer ingang. Bedrijven gebruiken artificiële intelligentie om hun productie te verbeteren door de machines te laten “leren”, fouten te detecteren of door slimme robots en cobots te gebruiken. Maar het is niet altijd evident voor een werknemer om daarmee te leren omgaan.

Vlaanderen staat daar voor een stevige uitdaging, zeker als je weet dat slechts 8,7% van de Vlamingen aan levenslang leren doet. Daarmee loopt Vlaanderen achter op toplanden als Zweden, Finland en Denemarken waar 25 tot 30% van de beroepsbevolking een opleiding volgt.

Binge-leren op de trein

Dat leren moet niet in een klaslokaal, maar kan thuis of op de trein. VDAB heeft maar liefst 250 on-line opleidingen en voegt daar voor het einde van het jaar nog eens 100 nieuwe opleidingen aan toe. “Wie wil kan aan het binge-leren”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. “We willen af van het imago dat leren enkel iets intensiefs is waarvoor je je moet verplaatsen en veel tijd moet vrij maken. Daarom zetten we in op korte on-line cursussen, waardoor bijleren kan wanneer het jou best past. Op de trein, in de auto terwijl je wacht op iemand, of gewoon ‘s avonds in jouw zetel”.

De on-line cursus artificiële intelligentie kan je gratis volgen via www.vdab.be/wat-is-AI. In 4 uur tijd krijg je de basis van artificiële intelligentie onder de knie en weet je wat de impact ervan op jou en je werk is. In de drie delen wordt uitgelegd wat artificiële intelligentie is, wat de geschiedenis ervan is en welke impact het heeft. Na de cursus krijg je ook een getuigschrift.

Iedereen mee

Om iedereen, van werknemers en managers tot studenten en leerlingen tot de brede bevolking, bij te scholen en meer bewust te maken van de kansen die artificiële intelligentie ons kan bieden, maakt VDAB de komende jaren werk van een brede aanpak rond artificiële intelligentie. VDAB voorziet in middelen voor onderzoek rond artificiële intelligentie. “We zullen bedrijven stimuleren en in staat stellen om zelf te ontdekken wat artificiële intelligentie voor hen kan betekenen. We stellen middelen ter beschikking voor onderzoeksprojecten van bedrijven, maar we doen dit ook aan de hand van coaching en advies. We zullen ook digitale experience labs inrichten om onder andere KMO’s te laten experimenteren met data. Maar we gaan ook verder, we willen werknemers, studenten en leerlingen maar ook de brede bevolking bijscholen en meer bewust maken van welke kansen artificiële intelligentie ons kan bieden. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan ethische en maatschappelijke vraagstukken”, luidt het.

100% van de jobs zullen veranderen

“Af en toe hoor je nog wel eens dat robots al onze jobs zullen innemen, maar dat is weinig waarschijnlijk”, zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens, “Robots kunnen op basis van artificiële intelligentie heel wat taken van de mens overnemen, maar het menselijke aspect op de werkvloer blijft van groot belang. We moeten wel leren om zij-aan-zij te werken met die robots en AI. Daarom is het belangrijk om bij te blijven en goed te begrijpen wat AI is en niet is. Want al zullen ze niet verdwijnen, 100% van de jobs zullen wel veranderen”.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.