Siemens huldigt nieuw Concept Center 4 Industries te Huizingen in

Bijkomende focus op verwerkende industrie

In zijn hoofdzetel te Huizingen heeft Siemens zijn nieuwe state-of-the-art Concept Center 4 Industries (CC4I) geopend. Dat is virtueler en digitaler dan ooit. Het CC4I hanteert een holistische digitale benadering met de zogenaamde “Digital Twin” als centrale steunbeer. In 2015 huldigde Siemens een eerste Concept Center in, dat thans volledig werd gerenoveerd. Het focust op interactiviteit en het tactiel beleven van Siemens’ producten en diensten. Het bestaat uit een 35 m² groot touchscreen, dat zowel de achter- als de zijwanden van de ruimte bedekt.

Productiebedrijven kunnen niet langer talmen met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen, waarschuwt Eddy Nelis, senior vice-president Siemens N.V. Ze kunnen niet anders dan kwaliteit leveren door het snel en efficiënt introduceren van nieuwe producten. De uitdagingen zijn niet gering: een duurzame productie, een snellere time-to-market, de individualisering van de producten, de beveiliging en de omzetting van data in waarde.

“De holistische aanpak in het samen brengen van de virtuele met de reële wereld maakt Siemens uniek in de markt. De data die de geproduceerde producten opleveren worden via de virtuele wereld op de productie-omgeving overgeënt”, zo nog Nelis. En dat is precies waar het binnen het nieuwe CC4I om draait.

Precies door de datacollectie terug te koppelen naar de digitale wereld worden de productieprocessen geoptimaliseerd en kan men spreken over een closed loop digital twin.

Het Concept Center 4 Industries slaat de brug tussen de reële en de virtuele wereld, zeg maar de reële productie-activiteiten en de automatisering in productie-omgeving in de maak- en procesindustrie enerzijds en de digitale twins op productie- en performance-vlak anderzijds.

Siemens zet daarvoor technologieën in als additive manufacturing, artificiële intelligentie (AI), autonome systemen, cognitive engineering, industriële 5G, augmented reality (AR) en virtual reality (VR), cloud-technologieën (met MindSphere als centrale component), blockchain-technologieën en IoT & industrial edge computing. Momenteel wordt werk gemaakt van bijkomstige ontwikkeling ter verrijking van het CC4I. Denk met name aan systemen met autonome beslissingsbevoegdheid, het bepalen en beheren van de CO2-uitstoot en een verhoging van de traceability-functionaliteit.

CC4I meer dan demonstratie- …

Digitalisering is echter bijzonder breed (design, planning, engineering, operations & services) en varieert naargelang van de industrietak (verwerkende industrie, maakindustrie, hybride industrie) en de verschillende profielen. Digitalisering binnen de farmaceutische industrie heeft andere doelen dan bijvoorbeeld in de voedings- & drankenindustrie of in de machinebouw.

Het CC4I hanteert derhalve zowel een industriële als een technologische (in samenwerking met implementatiepartners) invalshoek. Binnen dat laatste staat MindSphere, Siemens’ cloud-based IIoT-platform, centraal.

Het TIA-portaal (Totally Integrated Automation) biedt in het CC4I inzicht in de verschillende automatiseringsfasen binnen de “value chain”, gaande van de planning en engineering tot de inbedrijfsname. De nieuwste TIA-versie omvat opties voor simulatie en virtuele inbedrijfsname, waardoor een beter digitaal multidisciplinair ontwerp mogelijk wordt.

“Door te koppelen met bestaande installaties kunnen we de technologie tonen en het bewijs leveren van een closed loop digital twin,” aldus Bart Demaegdt, technology manager Digitalization bij Siemens. “Binnen het CC4I slaan we naadloos de brug tussen de virtuele en de reële wereld aan de hand van een aantal tastbare bewijzen (“Proof of Concepts”) voor onder meer machine tooling, machine building en processing. Aan de hand van fictieve of echte data van de organisatie kunnen we een “digital twin” bouwen en die meteen, in het Concept Center, aan het werk zetten,” aldus Demaegdt.

Door die aanpak wordt digitale transformatie bijzonder concreet en tastbaar. Met behulp van o.a. augmented reality en edge computing kunnen de aanwezige machines in een virtuele omgeving worden gedropt (de HMI krijgt een AR-verlengstuk, nvdr.), eventueel in onderhoudsmodus worden geplaatst of zelf aangeven wanneer bepaalde onderhoudstaken dienen uitgevoerd.

“Siemens focust niet alleen op de digitalisering van producten, maar ook op de digitalisering van de productieprocessen. Nu al zijn we als bedrijf bezig met “automating the automation”, stipt Thierry Van Eeckhout, vice-president Sales aan. “De meerwaarde van digitalisering schuilt in snelheid/flexibiliteit, kwaliteit/efficintie, creatie van nieuwe business-modellen, ecologie/gezondheid en veiligheid/beveiliging,” wordt daaraan toegevoegd.

… en documentatieplatform

Het nieuwe interactieve belevingscentrum is bovendien een sterk gedocumenteerd inoromatieplatform, dat via het drill-down concept inzicht biedt in alle oplossingen van Siemens. Het CC4I laat zich derhalve naadloos aanpassen aan de behoeften van elke type klant, zowel intern als extern (systeemintegratoren, machinebouwers, …). Vroeger focuste het belevingscentrum in Huizingen voornamelijk op de maakindustrie. Nu gaat de aandacht ook naar de procesindustrie en de combinatie van beide.

Het CC4I ruilt Siemens’ gewezen insteek voor pure productgerelateerde technieken in voor een meer applicatiegerichte aanpak. En dat het CC4I ook in de toekomst constant de evoluties op de voet zal volgen, laat zich raden. Zo zijn de oplossingen van Process Systems Enterprise (PSE) voor geavanceerde procesmodellering reeds binnen het geheel geïntegreerd.