Getalm rond 5G-licenties dreigt België investeringen te kosten

Pleidooi voor invoering regelluwe zones

Het getalm rond de toekenning van de 5G-licenties en het scheppen van een wetgevend kader dreigt België zuur op te breken. Multinationale ondernemingen die 5G momenteel in het buitenland uittesten, zouden voor hun toekomstige investeringsdossiers België wel eens links kunnen laten liggen, precies omwille van het achterwege blijven van 5G-infrastructuur. Zo waarschuwt technologiefederatie Agoria, dat in afwachting pleit voor de invoering van regelluwe zones zodat bedrijven ervaring met 5G kunnen opdoen.

Samen met Capgemini Ivent voerde Agoria onderzoek naar de hinderpalen en opportuniteiten van een goed uitgebouwd 5G-netwerk. Terwijl andere landen volop bezig zijn met de uitrol van 5G-infrastructuur, verkeert het dossier in België in een impasse omdat de gemeenschappen het niet eens raken over de verdeling van de inkomsten van de licentie-fees. Bovenop hanteren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en ook Vlaanderen emissienormen die strenger zijn dan de WHO-richtlijnen.

Cruciaal in digitale transformatie

5G is alvast key in het alom aanwezige proces van digitale transformatie. Het is tien tot twintig keer sneller dan 4G en kan hogere datavolumes aan (100 Mb/s vs. 10 Mb/s). Per km² kan 5G 1 miljoen objecten connecteren, tegen 100.000 voor 4G. Bovendien blijven de reactietijden tot 1 ms beperkt (> 10 ms voor 4G).

“Na de cloud is 5G als connectiviteit de belangrijkste factor binnen de digitale revolutie”, aldus Frédéric Vander Sande, vice-president Capgemini Invent, head of Telecom, Media & Technology. “Wereldwijd is driekwart van de bedrijven overtuigd dat 5G in de komende vijf jaar de belangrijkste technologische component binnen hun digitale transformatie is. De enquête bij de Belgische industrie toont aan dat bijna 80% van de bedrijven zich bewust is dat 5G-technologie eraan komt en dat deze nieuwe mogelijkheden zal bieden. Alleen onderneemt amper 13% onder hen momenteel actie”, zo heet het. Die actie situeert zich dan voornamelijk bij internationale ondernemingen, die hun testen en ontwikkelingen bij hun buitenlandse vestigingen uitvoeren in landen waar 5G wel beschikbaar is.

Het onderzoek toont voorts aan dat 80% van de Belgische bedrijven bereid is extra te betalen voor 5G, waarbij cybersecurity helemaal bovenaan de lijst staat. Ze ervaren de nieuwe technologie als een middel voor een hogere efficiëntie op de werkvloer (54%), het aanboren van nieuwe inkomstenstromen (36%), een betere beveiliging (35%) en klantervaring (33%) alsook een betere organisatie van de supply chain (25%).

Niet onbelangrijk is dat bedrijven 5G beschouwen als vitaal voor de uitbouw van mobiele private netwerken. Mogelijke applicaties die er over kunnen lopen zijn automatisch gestuurde uitrustingsgoederen, camerabewaking, geconnecteerde machines, video-conferencing, productie-monitoring, instant vertaling, kwaliteitsmetingen, predictief onderhoud, ultra-HD content streaming, automatisering van de productielijnen of on-site instant scanning.

Anticiperen op nieuwe technologie

Agoria meent dat bedrijven zich dringend moeten voorbereiden op de komst van 5G. Alle buurlanden hebben inmiddels een 5G-actieplan in uitvoering. Voor de Europese Unie is 5G een topprioriteit. De Europese Unie heeft eind 2020 als uiterste deadline gesteld voor de veiling van de 5G 3.6 GHz-band. Tegen eind 2020 wil de Unie in elke lidstaat ten minste één stad met een volwaardige 5G-infrastructuur.

“In België staat het finaliseren van de licentieveiling gepland voor 2021-2022. De roll-out van de technologie neemt nog eens twee jaar in beslag. Hopelijk kunnen we het hele proces met één jaar vervroegen”, aldus Danny Goderis, manager Digital bij Agoria. “Cloud, artificial intelligence en 5G zijn momenteel de factoren die de investeringsgolf in productie-omgevingen aansturen. Zonder een goed uitgebouwde 5G-infrastructuur dreigt België uit de boot te vallen”, waarschuwt hij.

“Regelluwe zones”

Omdat het 5G-ecosysteem in België amper bezig is met het testen en experimenteren met de nieuwe technologie, pleiten Agoria en Capgemini Invent voor de invoering, zonder verwijl, van “regelluwe zones”. Binnen die zones zouden telecom-operatoren, bedrijven en kennisinstellingen, tijdelijk en tegen minder strenge voorwaarden, 5G-acties kunnen opzetten.

Daarvoor is alvast een aanzet tot gecoördineerde actie op Belgisch vlak vereist. De nieuwe gewestregeringen hanteren evenwel geen eenduidige visie. Operatoren en bedrijven hebben niet de minste kijk op de timing, het kostenplaatje en het business-model rond 5G.


Agoria en Capgemini Invent telden hun 5G-onderzoek voor bij SABCA, vooralsnog onderdeel van het Franse Dassault, in Brussel. Dat leverde niet enkel een bijdrage tot de studie, maar ervaart 5G ook als bijzonder belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. “5G is voor SABCA van strategisch belang voor de ontwikkeling van de infrastructuur van onze productieprocessen, het vrijwaren van onze competitiviteit en het creëren van nieuwe toegevoegde waardediensten, inzonderheid drone-toepassingen,” stipt Thibauld Jongen, ceo SABCA Group aan.

Zo is de business-unit Unmanned Autonomous Systems van het bedrijf momenteel betrokken bij het Helicus-project, waarin ziekenhuisgroepen GZA-ZNA, Helix en Jessa hun krachten bundelen met onderzoeksgroepen van UAntwerpen en KULeuven voor medische drone-vluchten. Voorts sloot SABCA een partnership met DEME om drones in te schakelen voor de inspectie van offshore-windparken en bewakingsopdrachten op zee. Volgend jaar dient de “proof of concept” opgeleverd.

Meer sectornieuws

Agenda