Port of Antwerp start marktbevraging rond ECA

Port of Antwerp start met een marktconsultatie voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Doel van deze consultatie is te peilen naar de interesse van mogelijke concessionarissen en gelijktijdig inzichten te verkrijgen rond een aantal belangrijke thema’s zoals mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik.

Tijdens de zomer werd het ontwerp van voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking van de opmerkingen en bezwaren zal de Vlaamse regering één alternatief kiezen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen: het definitieve voorkeursbesluit.

In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het gekozen alternatief geconcretiseerd. De marktconsultatie biedt Port of Antwerp de kans om tijdens deze nieuwe fase op een transparantie manier in dialoog te gaan met de markt, namelijk bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in extra containerbehandelingscapaciteit in de haven. De vierde en laatste fase in het complex project is het effectief uitvoeren van de verschillende bouwstenen voor extra capaciteit.

Doel van de consultatie is niet enkel het detecteren van potentiële concessionarissen. Port of Antwerp wil hen ook mee laten denken over de invulling van het actieprogramma dat wordt omschreven in het ontwerp van voorkeursbesluit. De drie belangrijkste punten uit dit actieprogramma van de Vlaamse regering zijn mobiliteit en het behalen van de modal split-doelstellingen, concrete maatregelen om emissies terug te dringen en, ten slotte, duurzaam en efficiënt ruimtegebruik.

Meer sectornieuws

Agenda