Gemeenten en overheidsdiensten maken werk van klimaatneutraal patrimonium

75 gemeenten en overheidsdiensten engageren zich binnen “SURE2050”. Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan, met kimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning voor effectieve begeleidingsprojecten, met onder andere advies over financiële oplossingen. “SURE2050” neemt dus alle drempels voor actie weg.

De eerste opleidingssessies gingen in oktober 2019 van start. Deelnemende gemeenten en Vlaamse publieke entiteiten ontwikkelen een geïntegreerd strategisch vastgoedplan tegen de zomer van 2020. Onderdelen in dit plan zijn onder meer een lange termijn transitieplan om het publiek vastgoed toekomstbestendig te maken en het bepalen van de meest kostefficiënte energie- en klimaatmaatregelen op korte en middellange termijn. De stad Menen is één van de eerste West-Vlaamse steden die op het “SURE2050”-project heeft ingetekend.

“SURE2050” is ook een kennisontwikkelingsprogramma op het gebied van duurzaam vastgoedbeleid en -beheer. De expertise van de initiatiefnemers wordt gebundeld met deze van de deelnemende gemeenten en Vlaamse entiteiten. Binnen het programma wordt veel aandacht besteed aan een goed geïnformeerde besluitvorming, het realiseren van inkomsten uit patrimoniumbeheer en het uitwisselen van “best practices”.

“SURE2050” is een initiatief van de Vlaamse overheid, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB treedt daarbij op als projectcoördinator.