Igepa test nieuw LCT-concept voor papieraanvoer

Grootdistributeur Igepa Belux N.V. (Aalter) test een nieuwe LCT (Lean Container Terminal)-concept voor transport en overslag van containers via de binnenvaart.

Per jaar leveren ongeveer 4.000 vrachtwagens papier in het distributiecenter te Aalter aan. Het bedrijf beoogt thans 500 van deze vrachtwagens van de weg te halen door te opteren voor transport via de waterwegen. Met de steun van De Vlaamse Waterweg meerde op 10 december j.l., bij wijze van test, een eerste papierboot in Aalter aan.

Igepa laat elk jaar meer dan 10.000 ton papier leveren door het Portugese The Navigator Company, een leverancier die bekend staat om zijn ecologische betrokkenheid. Per containerschip worden de goederen verscheept via de haven van Rotterdam, waarna vrachtwagens de lading overnemen.

Vermits ook Aalter over een kade beschikt, kwam stilaan een meer milieuvriendelijke oplossing in het vizier: het containerschip loodsen naar de haven van Antwerpen en daar overschakelen op een binnenschip langs het kanaal Gent-Brugge, tot in Aalter, op enkele hectometers van Igepa.

Bij een LCT-concept gebruikt men geen dure overslaginstallaties, maar volstaan klassieke kranen. De lokale kraanspecialist Tieleman nam dat luik van de overslag op zich.

Meer info: 09/325.45.45 of http://www.igepa.be.