3 trends voor werving in 2020

De werkloosheid blijft dalen in Vlaanderen en voor een hele reeks vacatures blijft het soms lastig om mensen te vinden. Werkgevers houden best rekening met deze 3 trends op de arbeidsmarkt voor 2020:

 

  • weinig werkzoekenden per vacature
     

De werkloosheid blijft dalen in Vlaanderen. En dat in zowat alle categorieën werkzoekenden, blijkt uit de meest recente cijfers. Het voorbije jaar werden 292.233 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is nog steeds bijna 2% meer dan het jaar voordien  In november 2019 waren er net geen 4 werkzoekenden voor elke vacature. In 2015 waren er nog 9 werkzoekenden per vacature. West-Vlaanderen kent de grootste spanning op de arbeidsmarkt, met slechts 2,96 werkzoekenden per vacature. En daar zitten, afhankelijk van het beroep, nog grote verschillen op. Zo is er bijvoorbeeld voor conducteurs in de bouwector nog maar een halve werkzoekende per vacature.
 

  • opleiden is het nieuwe rekruteren
     

De digitalisering en verdere automatisering hebben een impact op de arbeidsmarkt», zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB, “Mensen moeten zich steeds opnieuw bijscholen. De technologische evoluties volgen elkaar steeds sneller op. Daarom denken werkgevers best vandaag al na over de profielen die ze in de toekomst nodig hebben. Opleiding en bijscholing voor alle medewerkers die ze in dienst nemen en hebben, wordt daarbij een absolute noodzaak. Opleiden is het nieuwe rekruteren”.
 

  • motivatie wordt steeds belangrijker
     

Werkgevers blijven soms de neiging hebben om toch die witte raaf te willen zoeken. Dat hoeft het vinden van een gepaste kandidaat niet in de weg te staan. “Iemand die aan 80% van de vereisten voldoet, is zeker interessant voor werkgevers”, weet Joke Van Bommel. “Werkgevers moeten beseffen dat ze niet enkel op diploma en ervaring mogen selecteren. Ze kijken beter ook naar de motivatie van kandidaten, de match met de bedrijfscultuur, flexibiliteit en vaardigheden als kunnen samenwerken, communiceren en informatie verwerken”.