Nieuwe regels aftrekbare kosten bedrijfswagens: ben jij al mee?

Zegt het zomerakkoord jou nog iets? Dat werd door de regering afgesloten in de zomer van 2017. Enfin, eigenlijk was het al herfst toen het definitief werd goedgekeurd. Dat zomerakkoord bevatte onder meer nieuwe regels voor de aftrekbaarheid van personenwagens, die stapsgewijs zou ingevoerd worden. Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe fase - voorlopig de eindfase - in werking getreden. We zetten alles even op een rijtje.

De aftrek van bedrijfswagens gebeurt sinds begin 2020 voor eenmanszaken op dezelfde manier als vennootschappen, namelijk volgens deze formule:
 

Aftrekpercentage = 120% - (0.5% x coëfficiënt x aantal gr CO2 per kilometer)
 

De coëfficiënt is afhankelijk van het type brandstof: hoe milieuvriendelijker de wagen, hoe lager de coëfficiënt en hoe meer kosten je van je belastingen kan aftrekken. Voor een dieselmotor is de coëfficiënt gelijk aan 1, voor voertuigen op aardgas is dat 0.90 en voor voertuigen met een ander type brandstof geldt 0.95. Voor wagens met een uitstoot boven de 200gr CO2 per kilometer geldt een aftrekpercentage van 40%.  Het aftrekpercentage van 120% voor volledig elektrische wagens wordt afgeschaft.

Aftrekbaarheid hybride wagens

Voor plug-in hybrides, wagens die opgeladen worden via de stekker en een beperkte autonomie hebben, bestaat een aparte regeling. Deze wagens genieten namelijk van een hoge aftrekbaarheid in de vennootschap terwijl de oplaadfunctie vaak nauwelijks actief is. De overheid wil deze “valse hybrides” bestrijden door de aftrekbaarheid afhankelijk te maken van het gewicht en de batterijcapaciteit.

Heeft de wagen een energiecapaciteit van minder dan 0.5 kilowatt uur per 100 kilogram of een CO2-uitstoot boven de 50 gram per kilometer, dan geldt hetzelfde aftrekpercentage als voor een overeenstemmend model met een verbrandingsmotor. Bestaat geen dergelijk overeenstemmend model in de markt, dan wordt de officiële CO2-uitstoot van de hybride vermenigvuldigd met een factor 2.5.

Voor hybride wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 blijven de oude regels gelden, ook nu nog. Enkel hybride wagens die jonger zijn worden geviseerd.

Aftrekbaarheid brandstofkosten

Brandstofkosten volgen sinds 1 januari 2020 dezelfde berekening als de andere kosten van de wagen. Om het aftrekpercentage te berekenen moet je werken met de formule hierboven. Het vaste percentage van 75% wordt afgeschaft.

Aftrekbaarheid financieringskosten

Kosten om de wagen aan te kopen, zoals interestkosten op een lening, zijn voor 100% aftrekbaar. Deze kosten volgen met andere woorden de nieuwe aftrekbeperkingen niet.

Nieuwe norm om CO2-uitstoot te berekenen

Sinds 1 januari 2020 (Vlaanderen) en vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)-normen van toepassing om de CO2-uitstoot van een wagen te bepalen. Aangezien de uitstoot een belangrijke factor is in de berekening van verschillende belastingen kan dit een sterke invloed hebben op de belastingen die je zal betalen op de wagen.

Op Vlaams niveau heeft dit een invloed op de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting inverkeerstelling, op federaal niveau wordt de aftrekbaarheid en het VAA hierdoor geïmpacteerd. Het valt nog af te wachten of deze hogere CO2-normen niet gecompenseerd worden met aanpassingen in de formules van de verschillende belastingen.

Elektrische laadpalen

De kosten die worden gemaakt bij de installatie van een elektrisch laadpunt thuis kunnen door een vennootschap voor 100% worden afgetrokken. Vóór 1 januari 2020 waren deze kosten aftrekbaar aan 120%.

Heb je vragen bij deze wijzingen? Contacteer dan de UNIZO Ondernemerslijn op 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be

Andere wijzigingen voor ondernemers vanaf 2020

Niet alleen de autofiscaliteit verandert in 2020, er zijn daarnaast nog een hele reeks andere wijzigingen die een impact hebben op ondernemers. Zo treden de nieuwe tarieven in de vennootschapsbelasting in werking. Het belastingtarief daalt verder naar 25% en de aanvullende crisisbijdrage vervalt. Op de eerste 100.000 euro winst betalen KMO’s zelfs maar 20%. Daarnaast worden de voorwaarden om doelgroepkortingen te genieten aangepast. Hierdoor kan je als werkgever bij aanwerving of tewerkstelling van werknemers uit kansengroepen genieten van lagere werkgeversbijdragen.

Er is nog een hele reeks andere aanpassingen. Een volledig overzicht vind je op www.unizo.be/2020