Waarom nog kredietrisico’s nemen als data beschikbaar is?

Heel wat bedrijven laten hun klanten (vaak blindelings) betalen na de levering van producten of diensten. Bijvoorbeeld factuur te betalen 30 dagen na factuurdatum. Maar deze bedrijven lopen altijd een risico, namelijk het risico dat de klant te laat of helemaal niet betaalt. Studies over het b2b-betaalgedrag wijzen uit dat ongeveer één derde van alle facturen die bedrijven elkaar versturen, niet correct betaald wordt. Een gegeven om even bij stil te staan. Alle betalingen die na de vervaldatum gebeuren, zijn immers een rechtstreekse aanslag op uw winstmarge. Om nog maar te zwijgen van de tijd en de energie die u nodig heeft om uw debiteuren tot betaling aan te zetten.

Uit dezelfde studies blijkt ook dat zo’n 10% van alle facturen zelfs 90 dagen na de vervaldag of helemaal niet meer betaald wordt. Veel ondernemers beseffen vaak niet hoeveel extra omzet ze moeten genereren om dat verlies te compenseren. Onderstaand schema geeft de aangerichte schade duidelijker weer.
 

Nettowinst

5%

4%

3%

2%

1%

Verliezen oninbare vorderingen

Nieuwe omzet nodig om verliezen van oninbare vorderingen te compenseren (productwaarde niet in aanmerking genomen)

25.000

500.000

625.000

833.333

1.250.000

2.500.000

10.000

200.000

250.000

333.333

500.000

1.000.000

4.000

80.000

100.000

133.333

200.000

400.000

2.000

40.000

50.000

66.667

100.000

200.000

100

2.000

2.500

3.333

5.000

10.000Social media

Wat doet u als u een nieuwe zakenrelatie ontmoet of een nieuwe medewerker rekruteert? U zult ongetwijfeld de social mediaprofielen van die persoon eens bekijken. Uit nieuwsgierigheid en omdat u wilt weten met wie u te maken heeft.

Waarom zou u dat dan niet doen als een nieuwe klant, die pas achteraf mag betalen, een bestelling bij u plaatst? Wilt u niet weten of die klant u effectief ook kan en ook zal betalen? Er is voldoende data beschikbaar om de (financiële) betrouwbaarheid van een bedrijf heel nauwkeurig in te schatten. Waarom zou u die informatie, gebundeld in een gedetailleerd bedrijfsrapport, niet gebruiken? Voor de kostprijs hoeft u het in ieder geval niet te laten als u de cijfers in bovenstaand schema bekijkt.

Mag uw klant pas later betalen? Gebruik dan – voordat u uitstel van betaling toestaat – de informatie uit een kredietrapport en controleer of de tegenpartij u ook binnen de afgesproken termijn kan en zal betalen.

Alle informatie die u nodig heeft

Een kredietrapport verschaft u alle informatie die u nodig heeft om snel een correcte beslissing te kunnen nemen. Over elk bedrijf in België valt immers wat te vertellen. Zelfs als er geen jaarrekening beschikbaar is. Er zijn genoeg andere bronnen – officiële publicaties, big data, community data – om toch een juist beeld te krijgen van de (financiële) betrouwbaarheid, alsook het risico- en het groeiprofiel van een bedrijf.

Naast de traditionele bedrijfsinformatie bevatten kredietrapporten of bedrijfsrapporten ook objectieve en wetenschappelijk onderbouwde scores zoals het kredietadvies, de betaalscore, de multiscore, de rating, de groeiscore en de opheffingscore. En er komen steeds nieuwe scores en inzichten bij om de interpretatie van alle gegevens te versnellen en te vereenvoudigen. U doet er goed aan om alle scores grondig tegen elkaar af te wegen.

Alle informatie in een bedrijfsrapport heeft zo haar waarde om het totaalbeeld van een onderneming, een vereniging of een zelfstandige in kaart te brengen. Met betrouwbare financiële inzichten beperkt u alvast risico's en verhoogt u uw opbrengsten.

Voor finance en sales

Het zijn meestal medewerkers op een financiële dienst die meer willen weten over de financiële betrouwbaarheid van een bedrijf. En toch is bedrijfsinformatie veel ruimer dan een simpele credit check. Bedrijfsinformatie helpt u om nauwkeurig het risico op wanbetaling in te schatten. Maar het geeft u ook inzicht in het groeipotentieel van uw zakenpartner. Dat geeft u de kans om in een breder perspectief te onderhandelen en toch te verkopen ondanks eventuele risico’s of een negatief kredietadvies.

Ook een verkoper is dus gebaat met bedrijfsinformatie. Op basis van een kredietrapport weet hij onmiddellijk welke voorwaarden hij kan hanteren. En hij weet meteen of een bedrijf ook groeipotentieel heeft. Belangrijk om de klantenportefeuille in de toekomst verder uit te bouwen. Want als u met uw bedrijf wilt groeien, dan moet u niet alleen risico’s maar ook kansen afwegen.

Graydon Insights & GraydonGo

Als specialist in bedrijfsinformatie heeft Graydon de voorbije jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe scores en twee nieuwe online platformen: Graydon Insights en GraydonGo.

  • Graydon Insights is een modern en gebruiksvriendelijk platform, dat alle oplossingen bevat om risico’s correct in te schatten en groeikansen te detecteren. Nationaal en internationaal. De innovatieve inzichten laten gebruikers toe om de concurrentie een stap voor te blijven en om sneller en efficiënter strategische doelstellingen te realiseren. Wilt u weten hoe dit platform er in de praktijk uitziet? Hier vindt u alvast een voorproefje. Vraag meteen vrijblijvend een demo aan.
  • GraydonGo is er voor kleine gebruikers en particulieren die eenmalig of slechts sporadisch een bedrijfsrapport nodig hebben in België, Nederland of het Verenigd Koninkrijk. U kunt er kiezen uit éénmalige aanvragen of pakketten van 5 of 10 bedrijfsrapporten aan voordelige tarieven (vanaf 45 euro). Ook particulieren kunnen er terecht. Om bijvoorbeeld een (onder)aannemer op zijn betrouwbaarheid te controleren. Ga naar het platform om meteen een eerste bedrijf te vinden.


Korting voor lezers van De Vlaamse Ondernemer
Speciaal voor de lezers van de Vlaamse Ondernemer biedt GraydonGo een nieuwjaarskorting aan van 20% gedurende de maand januari. Geef de code DVO2020 in om van dit voordeel te genieten als u afrekent. Het systeem zal de korting meteen in rekening brengen. Tot eind januari 2020 kunt u de code zo vaak gebruiken als u wenst.


Data integreren

Behalve via de platformen van Graydon Insights of GraydonGo is kredietinformatie ook beschikbaar via API om gegevens en scores rechtstreeks in uw vertrouwde systemen en applicaties te integreren. Zo beschikt u op elk moment van de dag over volledige en up-to-date bedrijfsgegevens.