Aanwerven in 2020: zes manieren om loonkosten te drukken

22/01/2020 OM 07:00 - Luc Willemijns
E2b638326c300c35721a3bf4c34fae9b
Bedrijven lopen nog te vaak kortingen op de loonkosten mis door onwetendheid. HR-dienstverlener Securex bracht de belangrijkste overheidsmaatregelen in kaart die in 2020 kunnen zorgen voor een lagere loonkost van nieuwe werknemers.

Tegen eind maart 2020 wil 7% van de Belgische werkgevers extra personeel in dienst nemen. 90% verwacht een status-quo op vlak van aanwerving. Slechts 2% van de werkgevers voorziet een daling van het personeelsbestand. Veel bedrijven laten echter nog te veel overheidsmaatregelen links liggen om de loonkosten bij aanwerving te drukken, weet men bij Securex.

Doelgroepvermindering of “RSZ-kortingen”

Nieuwe werkgevers kunnen eerst en vooral een doelgroepvermindering of “RSZ-korting” krijgen bij de aanwerving van de eerste tot en met zesde werknemer. Voor eerste werknemers aangeworven vóór eind 2020 geldt die RSZ-korting onbeperkt in de tijd en is er een tussenkomst voor de kosten van het sociaal secretariaat.

Voor de tweede tot en met zesde werknemer krijgen werkgevers een korting op de werkgeversbijdragen, gedurende maximaal 13 kwartalen. De korting bedraagt tussen de 1.550 en 450 euro per kwartaal, dalend in de tijd.

Vlaamse werkgevers die bepaalde jongeren van de arbeidsmarkt plukken, kunnen eveneens genieten van een doelgroepvermindering. De doelgroep bestaat hier uit laaggeschoolde (en tot eind 2019 ook middengeschoolde) jongeren, leerlingen in een alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het beroepsonderwijs.

Naargelang van het geval krijgt de werkgever volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen, of een vermindering van 1.000 euro per kwartaal.

De overheid wil ook oudere werknemers aan het werk houden. De verschillende gewesten hebben daarom doelgroepverminderingen ingevoerd voor 55+’ers (Wallonië), 57+’ers (Brussel) en 58+’ers (Vlaanderen, vanaf 2020).

Dankzij die maatregelen genieten werkgevers voor die werknemers van een loonlastenverlaging. Die kan per werknemer en per kwartaal oplopen tot 1.000 euro in Brussel en tot 1.500 euro in Vlaanderen en Wallonië. En dit zolang de werknemer in dienst is of tot de pensioensleeftijd. Tijdens de eerste 8 kwartalen na aanwerving van een oudere, niet-werkende werkzoekende bent u in Vlaanderen zelfs vrijgesteld van werkgeversbijdragen.

Starterjobs: federaal

Een specifieke maatregel om jongeren zonder werkervaring aan een eerste job te helpen, is de “starterjob”. Hierbij mag de werkgever jonge werknemers een bruto-loon toekennen dat onder het minimumloon ligt. Om te zorgen dat de werknemer geen verlies lijdt, past de werkgever het resulterende netto-loon vervolgens bij tot het netto-loon waarop de werknemer minimaal recht heeft. Die compenserende toeslag is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

De starterjobs kunnen enkel gebruikt worden door werkgevers uit de privé-sector die een nieuwe werknemer jonger dan 21 jaar zonder werkervaring aanweven met een “startbaanovereenkomst Type 1”.

Fiscale vrijstellingen

Om de meerkost van nacht- en ploegenarbeid te compenseren, kunnen werkgevers een gedeeltelijke vrijstelling krijgen om bedrijfsvoorheffing door te storten. Vanaf 1 januari 2020 kan zo 18% van de bedrijfsvoorheffing in de onderneming behouden worden i.p.v. door te storten.

Een gelijkaardig voordeel geldt wanneer werkgevers onderzoekers tewerk stellen in specifieke wetenschappelijke projecten en/of programma’s. Onder voorwaarden kan dan 80% van de bedrijfsvoorheffing, die de werkgever inhoudt op de lonen van de onderzoekers, bijgehouden worden in plaats van aan de fiscus door te storten.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex)

Meer info: www.securex.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.