Voka West-Vlaanderen creëert community voor internationaal talent

Voka West-Vlaanderen creëert een community waarbij expats, door middel van netwerkactiviteiten, met elkaar in contact kunnen worden gebracht zodat ze zich beter in West-Vlaanderen kunnen integreren. Hoogopgeleide buitenlandse medewerkers spelen een onmiskenbare rol in de Vlaamse kenniseconomie. Niet alleen vullen ze bepaalde knelpunten op in tijden van een nijpende arbeidskrapte, deze profielen zorgen ook voor een grote economische meerwaarde.

De regionale werkgeversorganisatie zet in op een gericht economisch migratiebeleid, waarbij men toptalent, zoals expats, wil aantrekken en behouden.

In de voorbije tien jaar is het aantal expats die in West-Vlaanderen aan de slag zijn van nagenoeg 7.000 tot bijna 20.000 doorgegroeid. Het gros van die expats komt vooral uit de buurlanden en Oost-Europa. De laatste jaren is evenwel ook een toename van expats uit Azië merkbaar. Negen op tien expats zijn loontrekkenden, één op tien komt naar hier met de bedoeling een zelfstandige activiteit op te starten.

Hoewel expats een belangrijk onderdeel zijn van het economisch weefsel, wordt deze groep tot op heden niet bereikt. Ook ontbreekt er duidelijke informatie voor expats om zich hier goed sociaal en cultureel te integreren. Daarom start Voka West-Vlaanderen een community op, waarbij expats met elkaar in contact gebracht worden en waarbij netwerkactiviteiten ervoor zullen zorgen dat ze zich echt thuis voelen in West-Vlaanderen.