Vlaanderen bundelt krachten voor duurzame voedingsverpakkingen

Een consortium van vier speerpunt-clusters - Flanders’FOOD (agro-voedingsindustrie), VIL (logistiek), Catalisti (chemie/kunststoffen) en SIM (materialen) - en Pack4Food lanceren de roadmap “Voedselverpakking van de Toekomst”. Dit project kwam tot stand met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen en bedrijven actief in de waardenketen van de voedingsverpakking. Met de roadmap presenteren de partners voor het eerst een gezamenlijke visie en strategie om de komende jaren projecten op te starten rond duurzame verpakkingen. De betrokken speerpunt-clusters focussen daarbij op drie domeinen: meer circulaire verpakkingen, intelligente verpakkingen en logistieke processen.

Voedingsbedrijven gebruiken verpakkingen om hun producten te beschermen, te bewaren en erover te communiceren. Bovendien helpen verpakkingen om voedselverlies te vermijden. Toch worden er ook wat vragen gesteld bij de ecologische impact van voedingsverpakkingen. De roadmap stelt samenwerking tussen alle betrokken sectoren voorop en voorziet in verschillende concepten om de komende jaren te werken aan meer circulaire verpakkingen door samen op innovatie in te zetten.

Uitdaging is om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten te waarborgen en voedselverlies tegen te gaan met zo weinig mogelijk verpakkingen. Eco-design wordt de norm: van bij het ontwerp mikken op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. Dat kan alleen door samen te werken met alle betrokken sectoren. Koppel dat aan sorteer- en recyclageprocessen die verpakkingen zo effectief mogelijk recycleren en je krijgt circulaire verpakkingen.

De toenemende verstedelijking en veranderende levensstijltrends zullen niet alleen voor voedingsproducten maar ook voor verpakkingen nieuwe uitdagingen meebrengen. Verpakkingen zullen producten bijvoorbeeld beter traceerbaar moeten maken en consumenten sneller en eenvoudiger informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van het product. Daarom wil de roadmap ook inzetten op actieve, intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen.