Zes op de tien Belgen blijven zelfstandig door lager pensioen

Zes op de tien Belgen die als zelfstandige in bijberoep actief zijn, zetten de stap niet naar zelfstandige in hoofdberoep omwille van het lagere pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van het sociaal verzekeringsfonds van Acerta. 58% van de zelfstandigen, zowel in hoofd- als in bijberoep, raden aan om voor de leeftijd van 35 te starten met het sparen voor het pensioen. Verder geeft 54% van de zelfstandigen aan door te werken na de pensioensleeftijd. De helft daarvan omdat ze graag werken, de andere helft omwille van hun financiële situatie.

Zelfstandigen vinden, net als andere Belgen, pensioen belangrijk. 72% van de zelfstandigen laat zich door de onzekerheid rond de pensioenen niet tegen houden om het als zelfstandige te wagen. Opvallend is wel dat één op de zes - 59% - van de zelfstandige bijberoepers de pensioensregeling aanwijst als reden om de grote stap naar zelfstandigheid in hoofdberoep niet te zetten. Zij voelen zich comfortabeler met het vangnet van het werknemerspensioen. 81% weet van zichzelf dat ze zich als hoofdberoeper meer zorgen zouden maken over hun pensioen. 60% van de zelfstandigen meent dat, mochten ze werknemer zijn, pensionering minder een zorg zou zijn.