Groupe Renault lanceert "INCIT-EV"-project

Samen met 32 partners in Europa lanceert Groupe Renault het "INCIT-EV"-project. Dat project wil elektrische mobiliteit promoten door middel van op de gebruiker gefocuste proeven rond innoverende technologieën voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het "INCIT-EV"-project, dat 48 maanden loopt van januari 2020 tot december 2023, omvat twee grote fasen, met name een studiefase waarin de behoeften en vereisten van de consument worden onderzocht, gevolgd vanaf april 2020 door een studie van de oplaadtechnologieën en hun integratie en de infrastructuur, en een demo-fase van zeven technologieën op verschillende locaties, vanaf de tweede helft van 2022 tot het einde van het project (een systeem voor dynamisch opladen via inductie voor de stad in Parijs, systemen voor opladen met hoog vermogen rond Tallinn, geoptimaliseerde bi-directionele "smart charging" in Amsterdam en Utrecht, een systeem voor dynamisch opladen via inductie voor de zones "buiten de stad"/"long range" in Versailles, een oplaad-hub op een parking voor deelvoertuigen in de rand van Turijn en, ten slotte, een bi-directioneel systeem voor opladen met laag vermogen (ook voor tweewielers) en een statisch inductief oplaadsysteem op de taxirijstroken voor de luchthaven en het centraal station van Zaragoza).

Om in te spelen op de nood om oplaadtechnologieên - zoals de CDC (Contactless Dynamic Charging)-technologie - in reële omstandigheden te testen en een structuur te creëren voor het ecosysteem als geheel, diende Groupe Renault zijn kandidatuur in voor een projectvoorstel van de Europese Commissie. In dat kader richtte de groep een consortium op.

Een dertigtal industriële ondernemingen, universiteiten, instituten, steden, start-ups en KMO's sloten zich bij het initiatief aan, met als gemeenschappelijke wens elektrische mobiliteit in Europa te promoten via op de gebruikers van elektrische voertuigen gefocuste proeven.

Meer info: 02/224.78.52 of http://www.renault.be.