3bouw plant houtskeletbouwwijk in Nijlen

Houtskeletbouwbedrijf 3bouw (Westerlo) plant de bouw van een houtskeletbouwwijk in Nijlen. Het kocht daarvoor veertien percelen in een nieuwe verkaveling aan. Voor de KMO, onlangs nog door UNIZO gelauwerd als “Maakbedrijf van het Jaar”, gaat het om het eerste project van die omvang.

Chris Imants stond als één van de pioniers in de Vlaamse houtskeletbouwmarkt aan de wieg van 3bouw B.V.B.A. Aanvankelijk belandde hij in de sector toen het pleisterwerkbedrijf waarvoor hij werkte zijn activiteiten naar de houtskeletbouw diversifieerde. Later zette hij voor een aannemingsbedrijf een houtskeletdochter op. Samen met ex-collega Paul Wens besloot hij in 2006 met 3bouw in Tielen een eigen houtskeletbouwbedrijf op te richten. Aanvankelijke bedoeling was jaarlijks, in eigen beheer, een vijftal houtskeletbouwwoningen per jaar op te trekken. Mond-aan-mond reclame en sterke referenties beslisten er evenwel anders over. Zodat 3bouw doorheen de jaren snel tot een solide KMO is uitgegroeid.

Tot voor zes jaar was 3bouw actief vanuit een kijkwoning-kantoor aan de Britselaan te Westerlo. Toen kocht het bedrijf een terrein in de ambachtelijke zone Reme te Westerlo aan, waarop het een kantoorgebouw met 200 m² kantoorvloer, verdeeld over twee verdiepingen, en een aanpalende 1.000 m² grote opslagplaats optrok.

Verdere professionalisering activiteiten

Op zijn nieuwe site maakte 3bouw werk van een doorgedreven professionalisering van zijn activiteiten. Vertrouwenspartner Degro levert zowel de voorgeassembleerde dakspanten als wanden toe op de werf, waar 3bouw tekent voor de montage en afwerking (isolatie, technieken, afwerking). De KMO is voornamelijk actief in de driehoek Antwerpen-Hasselt-Leuven.

Met een dertigtal medewerkers sloot 3bouw boekjaar 2018-2019, eind september af met een omzet van 12,5 miljoen euro (9 miljoen euro een jaar eerder). Voor het lopende boekjaar mikt de KMO op 14 miljoen euro. Die sterke groei is niet zozeer toe te schrijven aan een groter aantal werven, maar voornamelijk aan de forse toename van het aantal sleutel-op-deur projecten. Hun aandeel klom in de voorbije vijf jaar van 50% naar 80%.

Die sterke groei schrijft zaakvoerder Jef Imants, zoon van, hoofdzakelijk toe aan de hoge mate van klantentevredenheid.

“Sinds de opstart van onze activiteiten sprokkelden we een vierhonderdtal referenties bij elkaar. Bij elke prijsaanvraag sturen we spontaan onze referentielijst mee”, luidt het.

Sinds mensen minder en minder weigerachtig tegenover houtskeletbouw staan, geeft de markt bovendien blijk van een grotere groeidynamiek.

Ook de door de overheid opgelegde bouwnormen spelen in het voordeel van de houtskeletbouw. Zo is een woning in houtskeletbouw makkelijk bijna energieneutraal te maken, zeker in vergelijking met een klassiek gebouwde woning, aldus Imants, die uitkijkt naar de verplichting van de BEN-norm vanaf 2021.

“Prijsmatig is houtskeletbouw misschien iets duurder dan klassieke bouw, maar er zijn wel minder investeringen in speciale technieken vereist om aan de normen op energievlak te voldoen. Zo drijft de installatie van een warmtepomp en/of een zonneboiler het kostenplaatje gevoelig op. Bij houtskeletbouw kan een combinatie met zonnepanelen in dit verband al volstaan”, stelt onze gesprekspartner.

Markt in volle beweging

Steeds meer spelers, waaronder veel kleinere schrijnwerkers, begeven zich op de houtskeletbouwmarkt.

“Vaak hebben ze geen ervaring met houten constructies of met de woningbouw in zijn algemeenheid. Dat laatste geldt vaak voor de kleine schrijnwerkers. Met de opgebouwde expertise poogt 3bouw zich in de markt te onderscheiden. Bovendien werkt 3bouw bijzonder snel. Een volledige woning - van uitgraven tot afwerken - bouwen we gemiddeld in 12 weken”, beklemtoont Jef Imants.

In 2018 nam hij het 50%-belang van vader Chris over. Het saldo van de aandelen is in handen van de familie Wens (lees: mede-oprichter Paul en zoon Eran). Eran Wens is inmiddels ook in het bedrijf actief zodat de familiale opvolging gewaarborgd lijkt.

Vooralsnog nieuwbouwmarkt

3bouw focust vooralsnog voornamelijk op de nieuwbouwmarkt. Renovatie in de houtskeletbouwmarkt blijkt nog vrij complex en moeilijker in te schatten dan nieuwbouw. Bij bestaande woningen wordt houtskeletbouw momenteel voornamelijk toegepast in het kader van een aanbouw of een uitbreiding. Omwille van zijn beperkte gewicht kan een bijkomende verdieping in houtskeletbouw een alternatief bieden voor een klassieke bouwstructuur.

Een en ander verklaart waarom 3bouw op dit ogenblik focust op nieuwbouwprojecten. In eigen beheer realiseerde de KMO eerder al twee woongelegenheden in houtskeletbouw in halfopen bebouwing.

“In Nijlen kochten we veertien percelen aan in een nieuwe verkaveling met het oog op de ontwikkeling van een houtskeletbouwwijk. Het gaat om een eerste project van die omvang. Inmiddels zijn al enkele woningen verkocht zodat we dit jaar zeker de eerste woongelegenheden zullen realiseren. Bedoeling is dergelijke initiatieven in de toekomst zeker te herhalen”, besluit Jef Imants.