België voerde in 2019 meer elektriciteit uit dan het invoerde

De productie van hernieuwbare energie (off-shore, on-shore wind- en zonne-energie) nam vorig jaar in absolute termen met 17% toe tot 11,52 Th (9,82 TWh in 2018). In december werd een nieuw record gevestigd toen het aandeel van hernieuwbare energie 16% van het totale energieverbruik in de maand vertegenwoordigde. Een en ander blijkt uit recent vrijgegeven cijfers van Elia.

Nagenoeg de helft van de in België gegenereerde energie (48,8%) was afkomstig van de kerncentrales.

Vorig jaar voerde België meer elektriciteit uit dan het invoerde. Dat is totaal anders dan een jaar eerder toen het land aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit diende in te voeren. Gevolg was dat België de omslag maakte van een netto-invoerder in 2018 (17,5 TWh invoer/20% van de energie-mix) naar een netto-uitvoerder (1,8 TWh uitvoer/2,1% van de energie-mix).