Grotere werknemerstrouw dan tien jaar terug

10/02/2020 OM 08:01 - Luc Willemijns
Placeholder
Belgen blijven hun werkgever langer trouw dan tien jaar terug. Daar waar de gemiddelde anciënniteit in 2009 net tien jaar bedroeg, ligt de gemiddelde anciënniteit vandaag op bijna 11 jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Van de werknemers die vijf jaar geleden al bij hun werkgever in dienst kwamen, zit goed de helft (54%) daar vijf jaar later nog. Uitschieter is de financiële sector: de gemiddelde anciënniteit ligt er op 21 jaar en 9 maanden of meer dan het dubbele van het nationaal gemiddelde.

In 2019 werkt 54% van de werknemers meer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever. Eén op drie van de werknemers heeft zelfs een anciënniteit van meer dan tien jaar. Kijken we naar alle Belgische werknemers, dan is de gemiddelde anciënniteit 10 jaar en 10 maanden en de mediaan 7 jaar en 9 maanden. In 2009 was de gemiddelde anciënniteit nog 10 jaar 1,5 maanden, in 2014 was dat al gestegen tot 10 jaar en 4,5 maanden.

Anciënniteit is het saldo van: werknemers in dienst gekomen, werknemers in dienst gebleven en werknemers uit dienst gegaan. De vraag is: is een hoge anciënniteit een goede zaak of niet? Uit onderzoek van Acerta blijkt er zoiets als een 5-year itch te bestaan op werkvlak: als een werknemer enige tijd in eenzelfde rol zit ontstaat interesse voor bijkomende taken of voor een wijziging in de rol. Voor vele werknemers leidt dat ertoe dat ze na vier à vijf jaar in dienst in dezelfde functie uitgekeken zijn op de functie en het initiatief nemen om de onderneming te verlaten. Voortdurende opleiding en interne mobiliteit zijn manieren om de werkgever/werknemersrelatie even fris en scherp te houden als in de eerste dagen.

Arbeider of bediende, man of vrouw, het maakt weinig verschil voor de anciënniteit. Ook niet na de invoering van het eenheidsstatuut met kortere opzegtermijnen voor arbeiders in 2014. Toen werd gevreesd voor meer ontslagen. Maar het eenheidsstatuut bracht dus geen daling van de anciënniteitscijfers in België. Wel zijn er verschillen tussen de sectoren. Met de financiële sector als uitschieter: de gemiddelde anciënniteit daar is met 21 jaar en 9 maanden meer dan het dubbele van het nationale gemiddelde.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.