Verzekeringsmakelaar SAR Belgium lanceert VBO-polis

De jonge verzekeringsmakelaar SAR Belgium B.V.B.A. (Brussel), een zusterbedrijf van het Franse Société d'Analyse de Risques, lanceert de VBO-polis, de Verzekering tegen Beroepen op Omgevingsvergunningen.

Deze voor de Belgische markt nieuwe verzekeringsdekking beschermt bij een geldig verkregen omgevingsvergunning zowel bouwpromotoren/projectontwikkelaars als grondeigenaars en kopers (op plan). Dit tegen de financiële gevolgen van een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting waarbij de vergunning werd geannuleerd of voor langer dan 18 maanden geschorst.

Om de aanvaardbaarheid van het risico te toetsen werkt SAR Belgium met een dubbele juridische audit. Indien het vastgoedproject in dekking wordt genomen, zijn volgende uitkeringen mogelijk: aan de grondeigenaar de prijs van de grondwaarde, vermeerderd met 10 tot 20%; aan de bouwpromotor/projectontwikkelaar een schadevergoeding die rekening houdt met de vordering van de werf en de prijs van de onverkochte delen; aan de koper van een appartement of een huis (verkoop op plan) een bedrag gelijk aan de prijs van het verzekerde goed of de reeds betaalde fractie, vermeerderd met 10 tot 20% voor de verborgen kosten, waaronder opzeggen van de lening, verlengde huur van woning, ...

De VBO-polis dekt het risico dat de wettelijkheid van het gekochte lot door een beroep wordt geannuleerd. Bovendien dekt de polis de volledig gerealiseerde omzet, alle taksen inbegrepen. De door de koper op plan betaalde BTW wordt derhalve ook terugbetaald. Deze verzekering geldt niet alleen voor residentiële projecten maar voor alle projecten met een omgevingsvergunning (retail-projecten, windturbineparken, ...).

Voor de ontwikkeling van windturbinezones is er zelfs de speciale polis Verzekering Hernieuwbare Energie ontwikkeld.

Meer info: 0484/676.829 of http://www.sar-belgium.be.