Steeds meer ondernemers vinden weg naar Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

Wegwijzer voosubsidies

Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) bestond op 22 januari 2020 exact tien jaar. In die tien jaar werden meer dan 24.000 dossiers opgestart. Het aantal ondernemers dat zijn weg vindt naar het OOG stijgt jaar na jaar.

Ondernemers, zowel starters als gevestigde waarden, kunnen bij het OOG terecht voor informatie over steunmaatregelen en vergunningen, tewerkstellingsmaatregelen of aanvragen voor ruimte of uitbreiding. Het OOG bundelt informatie van eigen stadsdiensten en verwijst ook door naar andere overheden en privé-initiatieven.

Ondernemers kunnen de belangrijkste subsidie-aanvragen, zoals die rond het starterscontract, de verfraaiing van handelspanden en energiebesparende maatregelen, zowel on-line met een e-formulier als off-line aanvragen.

Ook het horeca-attest kan met een e-formulier worden aangevraagd. De stad Gent blijft ook in de toekomst inzetten op verdere administratieve vereenvoudiging en heeft de ambitie om alle dienstverlening naar ondernemers op termijn digitaal aan te bieden. In 2022 zal het OOG in het nieuwe stadskantoor (aan het Woodrow Wilsonplein) toegankelijk zijn.

Meer sectornieuws

Agenda