Energietransitie: grip op data van uitzonderlijk belang

De energietransitie is een technologische, culturele en organisatorische verandering - en data kunnen de fundamentele uitdagingen van de transitie oplossen. De traditionele eenrichtings-energiestroom - van opwekking tot transmissie en distributie tot bij de klant - heeft de netwerkbeheerders een duidelijke rol gegeven. Simpel gezegd zijn ze verantwoordelijk voor energievoorziening, netwerkbetrouwbaarheid en een efficiënte werking van vraag en aanbod. Met de introductie van slimme meters en gedistribueerde energiebronnen (DER's), zoals elektrische voertuigen (EV's), opslag, zonnepanelen, warmtepompen, ..., zijn de verantwoordelijkheden niet veranderd, maar wel de complexiteit.

Netbeheerders van elektriciteit en aardgas moeten nu dynamisch samen werken met een paradigma van lage capaciteit maar hoog volume van DER's. Dat vereist een complexere samenwerking tussen de systeem- en distributie-operatoren of energieleveranciers om deze flexibiliteit mogelijk te maken.

“The future grid” vraagt nieuwe aanpak

IT-oplossingen die oorspronkelijk zijn ontwikkeld om deze eenrichtingsstroom te ondersteunen, zijn precies daarvoor ontworpen. Nu moeten netbeheerders de verschillende DER's op het net integreren, optimaliseren en de levering in evenwicht brengen - om stroomuitval of overcapaciteit te voorkomen - waardoor de stroom over meerdere verbruikspunten binnenkomt, wordt verdeeld en beheerd. Het is duidelijk dat de traditionele IT-systemen de nieuwe mogelijkheden niet zullen kunnen ondersteunen.

Het creëren en beheren van nieuwe functies ter ondersteuning van de grid-transformatie vereist toegang tot kwalitatieve operationele data. Zonder geïntegreerde netwerkgegevens kunnen operators zich niet snel genoeg aanpassen aan de veranderende marktwerking.

De gegevens die komen van afzonderlijke operationele en IT-systemen, zoals distributiebeheer (DMS/ADMS), geografische informatie (GIS) en enterprise asset management (EAM), moeten kwaliteitsvolle operationele gegevens zijn. En daarin ligt de uitdaging. Gegevens zijn historisch afgesloten en bewaard in afzonderlijk werkende IT-systemen met beperkte integratie, resulterend in verschillende soorten data met elk hun eigen referentiekader en bovendien in een enorme hoeveelheid.

Kwaliteitsvolle gegevens leveren geschikte inzichten

Toegang tot gedetailleerde informatie laat netbeheerders toe flexibele verbindingen aan te bieden, d.w.z. beheer van flexibele energiecontracten, en het netwerk actief te beheren. Al deze nieuwe zakelijke vaardigheden zullen nodig zijn om een ​​evenwichtige overgang naar een nieuw energiesysteem mogelijk te maken.

Cruciaal is het gebruik van master data en een geïntegreerd data network-model dat gegevens uit meerdere systemen-kan consolideren en een gedetailleerd beeld van het netwerk kan bieden. Een goed IT platform maakt het mogelijk gegevens uit de verschillende bronnen te toetsen aan dit referentiemodel en algoritmen uit te voeren voor de gegevenskwaliteit, waardoor het opschonen van gegevens grotendeels kan worden geautomatiseerd. Dat is vaak niet mogelijk met traditionele relationele databases of ongestructureerde datameren.

Goed IT-platform genereert waarde

Een goed IT-platform genereert waarde voor het ecosysteem:
 

  • Eigenaars en beheerders van netwerken kunnen sneller applicaties bouwen of toevoegen via een integratielaag in plaats van te integreren met elk backend-systeem. Bij wijze van voorbeeld kunnen dergelijke innovaties zijn: flexibele verbindingen (beheer van flexibele energiecontracten), actief netwerkbeheer, AI-assisted outage management en collaboratieve klantrelatiemodellen.
  • Eindgebruikers en andere marktpartijen hebben toegang tot meer betrouwbare gegevens via nieuwe services of toepassingen.
  • Vandaag is de traditionele grid niet in staat om stroom vanuit de eindpunten effectief te balanceren en te verdelen. En vandaag worden meer klanten ook energieproducenten. Deze “prosumenten” willen voelen dat de energie die ze produceren of opslaan effectief wordt gebruikt en bijdraagt ​​tot de doelstellingen van de klimaatverandering. Met een geïntegreerd IT-platform kunnen prosumenten profiteren van lagere tarieven en bijdragen tot energie-efficiëntie.
  • Toegang tot gedetailleerde informatie betekent dat netbeheerders bijvoorbeeld flexibele energiecontracten kunnen aanbieden, en het netwerk actief kunnen beheren. Al deze nieuwigheden zullen nodig zijn om een ​​evenwichtige overgang naar een nieuw energiesysteem mogelijk te maken.


De toekomst is er al

De transitie kan nog een paar jaar duren - maar is al goed op weg. Het hebben van een platform voor dit niveau van data-integratie is ondenkbaar. De systeembeheerder van de toekomst zal geavanceerde IT-tools nodig hebben om de energie, klantgegevens, verbruik, productie en een forecast van energiebehoeften en overschotten te beheren.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met CGI Belgium N.V. (Diegem).

Meer info: 02/708.61.00 of http://www.cgi.com/opengrid.