Vlaams impulsprogramma zet KMO’s aan tot implementatie AI in digitale processen

Vlaanderen stelt jaarlijks 32 miljoen euro steun ter beschikking

Meer dan vierhonderd bedrijven, academici en belanghebbenden hebben deelgenomen aan het “Flanders AI Forum” Dat is een initiatief van Agoria, Voka, imec en VLAIO rond de verschillende initiatieven in het kader van het Vlaams impulsprogramma voor artificiële intelligentie (AI) voor de bedrijfswereld. Het programma richt zich op technologie-aanbieders en gebruikers en technologiekoplopers en -volgers. Vorig jaar werd het programma opgestart. Intussen zijn een 30-tal projecten in de steigers gezet. Dat is slechts het begin en de organisatoren moedigen bedrijven verder aan om deel te nemen aan het AI-programma.

Uit een recente Agoria-studie blijkt dat slechts twaalf procent van de industriële KMO’s in ons land vandaag al met digitale zakenmodellen innoveert. Meer dan tachtig procent van de bedrijven heeft geen plannen om er het komende jaar aan te werken. Artificiële intelligentie staat zelfs vaak helemaal niet op de agenda.

De technologiefederatie meent dat alle Vlaamse bedrijven gebruik zouden moeten kunnen maken van de mogelijkheden binnen het programma om AI-toepassingen in hun digitale strategie te implementeren. Vlaanderen heeft mooie bedrijven die expertise op het vlak van artificiële intelligentie aanbieden. Via die ecosysteem moet het mogelijk zijn hen nog meer te ondersteunen om AI-projecten tot in KMO-omgeving te brengen, zo luidt het.

Jaarlijks budget van 32 miljoen euro

Het AI-impulsprogramma heeft zijn start duidelijk niet gemist, getuige het succes van het “Flanders AI Forum”. De Vlaamse bedrijfswereld betoont grote interesse voor de toepassingen in AI. Binnen het AI-impulsprogramma krijgen bedrijven, zowel individueel als in groep, makkelijker toegang tot AI-expertise en worden ze gestimuleerd om innovatieve experimenten op te zetten.

De Vlaamse regering voorziet in een jaarlijks budget van 32 miljoen euro voor de versnelling van de introductie van artificiële intelligentie in de Vlaamse economie. Vlaanderen steunt vernieuwend academisch onderzoek én concrete toepassingen van bedrijven. Mee zijn met nieuwe digitale mogelijkheden, is essentieel. Ook voor de concurrentiekracht en de productiviteit van de Vlaamse KMO’s. Artificiële intelligentie en digitalisering bieden enorme opportuniteiten, maar houden ook risico’s in. Vandaar dat onderzoekers en ondernemers ook een beroep kunnen doen op de juridische en ethische expertise van het kenniscentrum Data & Maatschappij.

Artificiële intelligentie binnen digitale strategie

De eerste collectieve projecten werden intussen ingediend, waarbij bedrijven samen met kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, Sirris, imec, …) initiatieven rond AI opzetten. Bedrijven kunnen ook via het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bijvoorbeeld samen met technologie-aanbieders “Proof of Concepts” AI-projecten opzetten. Alle reguliere projectoproepen van VLAIO kunnen hiervoor worden ingezet dankzij de extra middelen van het Vlaams AI-impulsprogramma.

Daarnaast kunnen bedrijven ook individuele projecten indienen om AI-technologie binnen hun digitale strategie toe te passen. Binnen deze projecten kunnen bedrijven samen werken met onderzoeksinstellingen voor meer lange termijnprojecten of met technologiebedrijven voor experimentele en creatieve toepassingen van state-of-the-art technologie in hun bedrijf.

Strategische onderzoekscentra cruciaal

Belangrijk voor de Vlaamse impact van het toponderzoek is dat de strategische onderzoekscentra en alle Vlaamse universiteiten hun sterktes bij elkaar hebben gebracht. Zo bouwt imec bijvoorbeeld op zijn leiderschap in geavanceerde digitale technologie om AI in de toekomst op een energie-efficiënte manier dichter bij de eindgebruiker te brengen.

Het onderzoeksluik binnen het impulsprogramma heeft een heel ambitieus doel: het versterken van het al internationaal erkende toponderzoek in AI in Vlaanderen op geselecteerde domeinen die Vlaanderen een duurzaam competitief voordeel opleveren. Het programma vertrekt van de vragen van de Vlaamse maatschappelijke en economische actoren en zal in de komende jaren ook verder inspelen op eventueel veranderende vragen en noden. Hierbij wordt erover gewaakt dat het onderzoek complementair is en versterkend voor het bestaande onderzoek en aanbod van de bedrijven. “Proof of Concepts” (POC’s) zullen demonstreren dat het onderzoek een groot potentieel heeft om verder toegepast te worden en vormen het startpunt van een verdere samenwerking met de Vlaamse actoren.

Drempel naar Vlaams AI-impulsprogramma verlagen

Initiatieven zoals het “Flanders AI Forum” zijn nodig om de drempel naar het Vlaamse Ai-impulsprogramma te verlagen en meer bekendheid te creëren voor de steun- en begeleidingsmogelijkheden. En dat is nodig, want veel Vlaamse KMO’s hebben geen weet van het AI-beleidsplan. Via zijn gidsfunctie kan VLAIO daar verandering in brengen.

Agoria stimuleert bedrijven alvast om na te denken over de toepassing van AI via de recent ontwikkelde open on-line cursus “AI in business”. Dat is een gratis on-line cursus voor en door bedrijven die de basisprincipes van AI in een minder dan vier uur durende cursus opsomt.