OVAM lanceert on-line symbioseplatform om materiaalkringlopen te sluiten

Onze klimaatimpact wordt voor ongeveer 60 procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen. Industriële symbiose draagt optimaal bij tot het verlagen van de klimaatimpact doordat het bedrijven stimuleert tot het sluiten van materiaalkringlopen en zo de ontginning van primaire grondstoffen (en de ermee verbonden CO2-uitstoot) vermeden wordt.

Bij industriële symbiose onderzoeken we hoe een bedrijf de materiaalstroom van een ander bedrijf hoogwaardig kan inzetten als grondstof. Bedrijven kunnen nu via het on-line symbioseplatform zelf contact nemen met andere bedrijven en samen zoeken naar opportuniteiten voor symbiose via de uitwisseling van vraag en aanbod.

Bij symbiose kan het gaan om hoogwaardige materiaalvalorisatie van industriële nevenstromen, het detecteren van de benodigde technologie om de symbiose te realiseren of om de inzet van recyclaten ter vervanging van primaire grondstoffen. Ook hergebruik van waardevolle materialen willen we met dit on-line platform stimuleren.

Een spraakmakend voorbeeld

Een mooi voorbeeld van wat industriële symbiose vermag, werd recent geleverd door schoonmaakmiddelenproducent Ecover uit Malle. Het bedrijf werd de eerste winnaar van de Ecodesign by OVAM Gold Award die op 22 januari van dit jaar werd uitgereikt naar aanleiding van de Henry van de Velde Awards van Flanders DC. Het bedrijf bracht een afwasmiddel op de markt dat voor 25% gemaakt werd met de afvalstormen die ontstonden bij de productie van alcoholvrije bieren bij bierproducent AB Inbev. Zo werden afvalstormen van het ene bedrijf letterlijk omgezet in de grondstoffen van het andere bedrijf.

On-line symbioseteam

Het is de ambitie van het on-line symbioseplatform om in de nabije toekomst meer van dergelijke wisselwerkingen op een efficiënte manier te detecteren en te faciliteren. U kan op elk moment on-line advies inwinnen van het symbioseteam dat u helpt bij vragen of de juiste contacten legt, in samenwerking met relevante kennis- en onderzoekscentra. Voor de periode 2019-2020 is dit team samengesteld uit mensen van VITO/Cleantech Flanders.

U vergroot zo uw kennisnetwerk met het oog op hoogwaardige materiaalvalorisatie. U beperkt tegelijk uw afvalkost en creëert “nieuwe” materiaalopbrengsten. Kortom, het on-line symbioseplatform loont.

Het on-line symbioseplatform richt zich naar een brede en diverse doelgroep: naar bedrijven en milieucoördinatoren, naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen. Het platform wil ook inspirerend werken naar bedrijven om vanuit reststromen nieuwe innovatieve technieken op bestaande producties toe te passen.

Economische meerwaarde van symbiose

De OVAM ondersteunt via zijn beleid hoogwaardige materiaalvalorisatie om materiaalkringlopen te sluiten en zo minder natuurlijke materialen te verspillen. De OVAM heeft evenwel geen zicht op de individuele bedrijfsdata binnen het on-line symbioseplatform, deze zijn enkel zichtbaar voor het symbioseteam (VITO/Cleantech Flanders). Het symbioseteam rapporteert geaggregeerde symbiosedata aan de OVAM op sectorniveau, de OVAM neemt deze resultaten op in haar beleids-monitoring van de circulaire economie.

Door deze samenwerking garanderen we dat het on-line symbioseplatform een gebruiksvriendelijk, neutraal en confidentieel platform is, waarin bedrijven zelf actief kunnen participeren en zo de economische meerwaarde van symbiose kunnen ervaren.

Deze bijdrage kwam tot stand in samenwerking met OVAM (Mechelen)

Meer info: 015/284.284 of https://www.smartsymbiose.com/#/

Surf dus nu naar het online symbioseplatform en maak uw account aan.