PSD2 voedingsbodem voor uitbreiding dienstenportfolio Unifiedpost Group

BPaaS-provider bereidt nieuwe kapitaalronde voor

Unifiedpost Group (Terhulpen), aanbieder van een cloud-platform voor bedrijfsdiensten op basis van de onderliggende documentenstroom, bereidt zich voor op een uitbreiding van zijn dienstenportfolio met financieringsdiensten, bij voorkeur met bancaire partners. Nog dit jaar zal de groep PSD2-betalingen in de markt zetten, die in eerste instantie zullen worden aangevuld met identity checks. Onlangs startte Unifiedpost zijn activiteiten in Frankrijk op. Dat geeft aan dat de groep ook in de toekomst verder werk zal maken van territoriale diversificatie. Ceo Hans Leybaert plant nog voor het jaareinde een nieuwe kapitaalronde van 75 à 100 miljoen euro. Groei zoekt Unifiedpost vandaag de dag vooral in het middensegment, voor wie het bedrijf een KMO-propositie uitwerkte met een reeks toegevoegde waardediensten die op de document flows worden geënt.

Unifiedpost zag op 1 januari 2002 het daglicht als doorstart van Internet-community Mailsurf, dat bij gebrek aan een valabel business-model een stille dood stierf. Onder impuls van Leybaert heroriënteerde het twee jaar eerder opgerichte bedrijf zich als een aanbieder van een platform voor het gericht versturen van communicatieboodschappen in documentvorm in business-to-business omgeving.

Unifiedpost, dat postale verzending en unified messaging combineerde, nam een hub-functie op voor document handling tussen de verzendende partij enerzijds en de ontvanger anderzijds. Initieel ging het om uitgaande administratieve communicatie (fax mailings, al dan niet geprinte facturen, …), die via een gemeenschappelijk platform hetzij in elektronische vorm, hetzij op papieren drager bij de eindbestemmeling werden afgeleverd. Later ging het bedrijf zich ook op inkomende document flows toespitsen. De multi-channel document handler van weleer is inmiddels uitgegroeid tot een Europese fintech die een cloud-platform business voor bedrijfsdiensten internationaal aanbiedt.

Sinds 2010 is Unifiedpost zich sterk gaan richten op het aanbieden van betaaldiensten, uiteraard steeds in combinatie met de documentenstroom. In 2016 werd het bedrijf erkend als payment institute, waarmee het een erkenning als acquirer op zak heeft. Unifiedpost is derhalve gemachtigd om op zijn platform de betalingen van credit en debit cards te verwerken. Vorig najaar haalde Unifiedpost ook de PSD2-erkenning waardoor binnen Europa ook on-line betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten kan aanbieden.  Voor Hans Leybaert bezorgt de PSD2-regelgeving Unifiedpost een nieuwe groeidynamiek.

“Als je documenten en betalingen in flows combineert, is het belangrijk ook controle over de betaal-flows te hebben (uitsturen factuur, betalingsaanvraag, uitvoering betaling (met kredietkaart, direct debit of binnenkort PSD2-overschrijving, …) en rechtstreeks met het achterliggende boekhoudpakket van de klant te koppelen. Dat one-stop-shopping aanbod willen we in de toekomst nadrukkelijk in de markt zetten, inzonderheid in het klein- en middensegment”, luidt het.

Klanten geven nu eenmaal de voorkeur aan één partij voor het afhandelen van hun betalingen (facturen, webshop, fysieke winkel met kassabetalingen, …).

“In theorie zou Unifiedpost dus elk type van betaling moeten kunnen ondersteunen. Kassabetalingen in fysieke winkelpunten kunnen we vooralsnog niet aan, dat is nog “work in progress”, zo nog de ceo.

Intrede PMV, FPIM, AGF en family offices

Om zijn ambitieuze plannen hard te maken sterkte Unifiedpost sinds 2015 zijn kapitaalsbasis fors aan. In 2015 kochten PE Group, Smartfin Capital, Cytindus en Dirk Van Praag de Nederlandse investeringsmaatschappij Nimbus (Zeist) uit dat eind 2010 de controle over het bedrijf had verworven. De nieuwe aandeelhouders voerden meteen een kapitaalsverhoging met 6 miljoen euro door. In 2016 droegen deze nog eens 10 miljoen euro verse fondsen aan, samen met Fortino Capital dat slechts korte tijd aan boord bleef. In 2018 zette Unifiedpost een ACO-operatie (automatic convertible obligation) over 36 maanden op ter waarde van 25 miljoen euro.

Vorig jaar werd in een tweede schijf nog eens 10 miljoen euro opgehaald bij dezelfde partijen, met name Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), de Amerikaanse investeringsmaatschappij AGF en een aantal family offices en private investeerders.

Om zijn volgende groeifase te financieren zijn bijkomende middelen vereist. “Nog dit jaar zullen we een kapitaalronde ter waarde van 75 à 100 miljoen opzetten,” kondigt Leybaert aan.

Internationaal netwerk in verdere uitbouw

Na een eerste overname in Nederland in 2012 van Power2pay, waar Unifiedpost vier jaar eerder een kantoor opende, reed het bedrijf sinds 2016 een fors overnameparcours. In 2016 werd bij onze noorderburen ZET solutions (Rijswijk) ingelijfd. In eigen land werden Onea en Nomadesk (2017), ADM Solutions en Inventive Designers (2018) en Leleu Document

Services (2019) geïntegreerd. Vorig jaar werd gekenmerkt door de strategische overname van Fitek Group (Tallinn) en Prime Document (Manchester), dat inmiddels tot Unifiedpost UK werd herdoopt.

Hans Leybaert: “De overname van Fitek Group bezorgde ons in één klap een aanwezigheid in negen landen (Estland, Letland, Litouwen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Servië, Bosnië en Herzegovina). Net als Prime Document focuste Fitek Group op documentverwerkingsdiensten. Zodoende konden we snel synergie-effecten uitbouwen door bovenop hun flows bijkomende diensten, zoals betaaloplossingen, uit te bouwen”.

Een en ander leverde Unifiedpost Group vorig jaar een omzet van zowat 70 miljoen euro op. Op de loonlijst staan ruim achthonderd medewerkers.

De internationale BPaaS (Business Process-as-a-Service)-dienstverlener is er overigens van overtuigd dat de B2B-documentenstroom altijd nog een papieren restcomponent zal behouden.

“In eigen land is het aandeel van de papieren drager inmiddels al tot onder de 25% gezakt. In sommige landen vertegenwoordigt dat aandeel op vandaag nog steeds 70 à 90% van de hele document flow. Als totaalaanbieder moeten we ook steeds een oplossing kunnen bieden voor de reststroom op papieren drager. Overigens kunnen we als Unifiedpost ook betaaloplossingen op papieren drager aanbieden middels de integratie van een QR-code”, aldus onze gesprekspartner.

PSD2: toegang tot extra data

Hans Leybaert: “De nieuwe PDS2-regelgeving ontsluit voor Unifiedpost op individueel klantenniveau een koffertje met data waarop nieuwe diensten kunnen worden uitgebouwd. Het transactionele model kan in de toekomst derhalve met bijkomende diensten worden verrijkt. Eens in de loop van het jaar de API’s tot maturiteit zijn gekomen krijgen we als bedrijf een katalysator die nieuwe diensten binnen bereik zal brengen. PSD2 wordt ontegensprekelijk de voedingsbodem voor de verdere uitbouw van de dienstverlening van Unifiedpost Group. Op facturatievlak evolueren we van de verstuurde factuur over de betaalde factuur naar de gefinancierde factuur”.

Waarmee onze gesprekspartner aangeeft dat Unifiedpost Group in de toekomst een derde dienstenluik zal gaan aanbieden, met name financiering, bij voorkeur in partnership met bancaire instellingen.

“Momenteel ontwikkelen we financieringsoplossingen, die we volgend jaar op de markt zullen introduceren om deze in 2022 breed en op gestructureerde wijze uit te rollen”, luidt het.

De Nederlandse overheid erkende Unifiedpost Group als leverancier van eHerkenning, dat zekerheid biedt over de identiteit van de zakelijke klant. De Rijksoverheid wil de elektronische communicatie met bedrijven beter beveiligen. Ondernemingen moeten bijvoorbeeld hun belastingsaangifte verplicht via eHerkenning te doen. UnifiedPost heeft er, zo heet het, een marktaandeel van 50% in de tot op heden uitgereikte eHerkenningen.

“Na de identity check zijn we zodoende bij machte een beveiligde identiteit uit te reiken. Dat is een beveiliging van een totaal andere orde dan die die Facebook biedt. In de landen waar we actief zijn zal Unifiedpost als onafhankelijke partij een identity check-dienst in de markt zetten. In België zullen we, voortbordurend op de itsme®-applicatie, de link leggen met de gemandateerde personen op bedrijfsniveau ter ondersteuning van onze betaaldiensten. Belangrijk is dat we de brug kunnen slaan tussen de privé-identiteit en de bijhorende machtigingen op bedrijfsvlak (Wie? Waarvoor? Hoe?) De combinatie tussen document flows en gecertificeerde data zal zodoende opnieuw tot nieuwe diensten leiden, met garantie omtrent de identiteit van de gecertificeerde gebruikers,” weet de ceo.

Later dit jaar zet Unifiedpost Group de mogelijkheid van PSD2-betalingen in de markt. Digitale facturen eisen immers digitale betalingen. Maar bedrijven zullen niet alleen facturen met een betaalknop kunnen betalen. Ook de mogelijkheid tot kaartbetalingen of middels een QR-code op een papieren factuur blijft behouden.

“Belangrijk is evenwel dat de inning van de facturen, de wijze van betaling, op één gemeenschappelijk platform kan gebeuren. Hoe meer digitale betalingen, hoe complexer het werk voor de accountant”, weet Leybaert.

Verdere territoriale uitbreiding

Voor Unifiedpost Group is elk land waarin de groep niet aanwezig is in het “decennium van de digitalisering”, een gemiste kans. Copy cats of andere partijen zullen de marktbehoeften invullen. De Europese Unie en omstreken hebben wel het voordeel van een vrij goede regulering (met weliswaar landelijke accenten) rond de identiteitswetgeving en het betalingsverkeer. Unifiedpost Group aligneert zich op deze toestand door lokale ankerpunten te hanteren waarop zijn BPaaS-platform wordt uitgebouwd.

Onlangs startte Unifiedpost Group zijn activiteiten in Frankrijk op. In Italië, Spanje en Portugal lopen momenteel gesprekken met mogelijke partners. Ook in Duitsland en Polen wordt naar eventuele partners of overnameprooien gespeurd.

Partnership-model vereist

Binnen de nieuwe omgeving ontwaart Unifiedpost bijkomende groeikansen door het aanbieden van nieuwe functionaliteiten op zijn platform. Zo blijkt de grootste uitdaging om het middensegment te veroveren het opzetten van samenwerkingen met IT-bedrijven die de Unifiedpost-oplossing integraal implementeren.

Boekhouders en accountancy-kantoren zijn momenteel de belangrijkste voorschrijvers van het

Bill-to-Box platform. Met het IBA (Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants) heeft Unifiedpost Group in eigen land alvast een structureel partnership lopen. Het Unifiedpost-platform integreert met de boekhoudapplicaties van de voornaamste software vendors.

De integratie van ZET solutions in Nederland leerde alvast dat een verticale benadering van het middensegment het meeste kans op succes oplevert. ZET solutions, dat initieel sterk stond in de agri-food sector, breidde die aanpak intussen ook uit naar andere “verticals” (bouw, installatiesector, transport & logistiek). Die insteek rolt Unifiedpost Group inmiddels over de verschillende landen uit door partnerships met sectorfederaties te ontginnen.

Sleutelpartners van Unifiedpost Group worden ongetwijfeld de financiële instellingen, die als gevolg van PSD2 verplicht worden hun klantendata breed beschikbaar te stellen. Dat leidt in eerste instantie tot frictie en wrevel. Maar als Unifiedpost-groep in de toekomst nieuwe financierings- en identiteitsverificatiediensten in de markt wil gaan zetten, lijkt toenadering tussen beide partijen onvermijdelijk. “Het betalingsverkeer wordt in de nieuwe marktomgeving uit de banksfeer losgeweekt. Ook banken begeven zich op andere paden, zoals de identiteitsverificatie, KYC (Know Your Customer, …), een terrein waarop ze, net als voor de betalingsdiensten, bankonafhankelijke spelers zullen aantreffen. Naast het “open banking”-model van de financiële instellingen zullen spelers als Unifiedpost “Banking-as-a-Service” aanbieden, met bancaire diensten die via hun platform worden aangeboden.

"Financiering, factoring, kredietverzekering, … zijn evenwel diensten die, bij voorkeur door de financiële instellingen zelf via ons platform worden aangeboden,” besluit Hans Leybaert.