API - connect with a world of data

API, application programming interface voluit, een begrip dat u misschien (niet) bekend in de oren klinkt? Iedereen, inclusief uzelf, is omringd door API’s. On-line een pizza bestellen? On-line vliegtickets en hotels vergelijken? Een pakketje bestellen on-line? De software die u gebruikt op uw werk? Allemaal zaken waar een API op de achtergrond gebruikt wordt om dit te kunnen uitvoeren. Maar wat doet een API? Wat houdt een API precies in? Waarom is een API een noodzaak? En wat is de toegevoegde waarde van een API?

Een API maakt communicatie en de uitwisseling van informatie mogelijk tussen verschillende (software-)systemen. Het is de “connector” tussen punt A en punt B, zodat beide punten naadloos met elkaar kunnen interageren (zelfs als er meerdere punten zijn).

Een praktisch voorbeeld: kent u Trivago? Het is een oplossing om verschillende hotels te vergelijken zodat u de beste prijs kan verkrijgen die on-line aanwezig is. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Trivago maakt gebruikt van een API in de achtergrond die ervoor zorgt dat u verschillende resultaten te zien krijgt.

U, als punt A, wenst te weten wat de voordeligste prijs is voor een specifiek hotel. U stelt deze vraag aan Trivago. De API van Trivago gaat op zijn beurt uw vraag verwerken door de verschillende hotels en hun voorwaarden te vergelijken (= punt B, C, D, etc.). De API krijgt verschillende resultaten van deze hotels, die deze resultaten terug aflevert aan u.

Een ander goed voorbeeld is iets wat wij dagelijks gebruiken: Google. We gebruiken Google om iets te zoeken. Dus via onze zoekwoorden stellen we eigenlijk een vraag aan Google. Google gaat op basis van uw vraag u verschillende resultaten voorleggen. De achterliggende connecter of API van Google zorgt ervoor dat deze connectie tot stand komt.

Noodzaak voor bedrijven

Een API verbindt bedrijfsprocessen, workflows, data, ... binnen het bedrijf.
Een administratief medewerker moet kunnen schakelen tussen verschillende tools om zijn/haar werk te kunnen uitvoeren. Een verkoper heeft bedrijfsgegevens nodig om een verkoop te kunnen voorbereiden en realiseren. Een accountant moet zicht hebben op openstaande posten. Een credit manager moet o.a. de kredietwaardigheid kunnen inschatten van nieuwe klanten met behulp van financiële data, en zo verder.

Een API kan en dient ervoor te zorgen dat er een connectie is tussen de verschillende departementen zodat bedrijfsprocessen, workflows en data verbonden worden binnen de organisatie.

Automatisatie van data stimuleert solvabiliteit eigen onderneming

Vanaf de prospectiefase tot en met het beheer van de bestaande klantenportfolio’s, uw bedrijfsprocessen automatiseren helpt uw bedrijfsfinanciën. Als u via een API financiële bedrijfsinformatie connecteert met uw software, stroomlijnt u uw bedrijfsbeslissingen.

Uit onderzoek van Bain Research blijkt dat 53% van de best presterende bedrijven gebruik maken van geautomatiseerde datastromen om betere bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Ook neemt 41% van deze best presterende bedrijven veel snellere beslissingen dankzij geautomatiseerde dataflows (zie grafiek). Maar waarom?

Zij automatiseren data in hun business workflows en -beslissingen wat leidt tot een betere productiviteit, mindere operationele kosten, meer winst en een consistentere beleidstoepassing. Het is de sleutel tot de groei en stabiliteit van een organisatie.

Wanneer een verkoper dient te prospecteren, kan hij met behulp van de juiste bedrijfsinformatie veel sneller schakelen. Stel dat u dan nog eens financiële elementen deelt met de verkoop, kan de verkoper focussen op kredietwaardige bedrijven en kan hij of zij zelfs gebruik maken van bepaalde “data intelligence” om eenvoudiger te kunnen verkopen. Hierdoor wordt de probabiliteit tot een verkoop verhoogd en de kans op wanbetalingen geminimaliseerd.

De boekhouding kan met behulp van de juiste en officiële bedrijfsinformatie de facturen sneller, correct en geautomatiseerd uitsturen. Als men bijvoorbeeld de kredietscore en -limiet integreert in elke bedrijfsfiche kan men zelfs de betalingsvoorwaarden ook perfect afstemmen per klant.

Met behulp van financiële data elementen kan de boekhouding en het credit of risk management team zelfs het risico koppelen aan de openstaande bedragen en klanten. Hierdoor kunnen de financiële collega’s hun collections-strategie heel eenvoudig afstemmen en stroomlijnen, waardoor de openstaande posten geminimaliseerd worden en de eigen cashflow gezond blijft.

Kortom, een goede en automatische financiële data-instroom betekent een goede balans en meer liquide middelen, waardoor u de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de eigen onderneming ondersteunt en stimuleert. Een database die correct en up-to-date is, is van onschatbare waarde voor de efficiëntie van de organisatie.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.