Eerste Inari-zaden binnen tweetal jaar op Amerikaanse markt

16/03/2020 OM 07:10 - Luc Willemijns
Bfd4d637b69212e57620ab5f4fa0c40b
(Fred Van Ex: “Inari initieert disruptie in plant biotech-wereld”)
Flanders Investment & Trade kende Inari Agriculture N.V. (Zwijnaarde) als “Nieuwkomer van het Jaar” onlangs een “Foreign Investment of the Year Trophy” toe. Dat ziet het plant biotech-bedrijf voornamelijk als een teken van waardering omdat het zich in het industriepark van Zwijnaarde vestigde, in de onmiddellijke buurt van het Technologiepark dat als toonaangevende biotech-vallei bekend staat. Inari focust momenteel op de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor de productie van maïs- en sojazaden. Het hanteert daarvoor meestal een combinatie van traditionele veredeling met genetische manipulatie met behulp van nieuwe technologieën. Dat stelt Inari bij machte om zijn ontwikkelingscycli van de gebruikelijke tien à vijftien jaar tot pakweg vijf in te korten.

Flagship Pioneering, een life sciences-innovatiebedrijf onderdeel van Flagship Ventures, hield in 2016 Inari in Cambridge (Boston, Massachuesetts), de biotech-hub van de wereld, boven de doopvont. Flagship Ventures is een a-typische venture capitalist die op zoek gaat naar investeringsopportuniteiten in industrieën die rijp zijn voor disruptie. Dat is zeker het geval in de agro-biotech sector waar in bepaalde gebieden zoals de zaadmarkt, sprake is van duopolies (Bayer/Monsanto, Corteva (voorheen DuPont Pioneer) en andere Syngenta’s (Novartis Agribusiness + Zeneca Agrochemicals).

“Het gebrek aan competitie is binnen die sector in de jongste jaren alleen maar verscherpt als gevolg van een grootschalige fusiebeweging. Grote bedrijven in een duopolie staan doorgaans veel minder open voor innovatie. Er zijn nochtans nieuwe technologieën voorhanden die de markt klaar maken voor een volledige disruptie. Binnen de hele “value chain” is potentieel voor innovatie aanwezig”, schetst Fred Van Ex, managing director en senior director R&D bij Inari N.V.

Vestiging in Vlaamse plant biotech valley

Na een incubatieperiode van achttien maanden, waarin een aantal nieuwe ideeën en concepten op hun haalbaarheid werden afgetoetst, trok Inari in 2018 gespecialiseerde skills aan om zijn innovatie-ambities hard te maken. De toplui van het bedrijf werden weggeplukt bij Syngenta en Bayer Crop Science. Ook Van Ex heeft een Bayer Crop Science-verleden.

Begin vorig jaar startte Inari zijn operationele activiteiten in Cambridge op met een veertigtal medewerkers. In West Lafayette (Indiana) werd een productiesite in gebruik genomen om op grotere schaal aan zaakproductie te doen. In Zwijnaarde werd een vestiging geopend die zich toespitst op plant research die in Cambridge niet mogelijk bleek.

“Cambridge staat wereldwijd bekend als “center of excellence” binnen de biotechnologie voor farma-toepassingen, minder voor plant biotech. Dat Inari zijn activiteit in Zwijnaarde onderbracht heeft te maken met de historische achtergrond van de locatie op het vlak van plant-biotechnologie (indertijd geïnitieerd door Plant Genetic Systems, nvdr.), de aanwezigheid van partnerorganisaties VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en ILVO (Instituut voor Landbouw- & Visserij-Onderzoek) en specialistische skills, de beschikbaarheid van ruimte en de betoelagingsmogelijkheden”, aldus onze gesprekspartner.

Duurzame maïs- en sojazaden

In Zwijnaarde spitst Inari zich toe op het onderzoek van duurzame mais- en sojazaden en plantenarchitectuur voor voornamelijk Amerikaanse zaadbedrijven.

“Ieder zaadbedrijf ontwikkelt een eigen collectie van lijnen die continu worden verbeterd, hetzij door klassieke verbeteringen (lees: kruisingen, nvdr.), hetzij door het aanbrengen van biotechnologische wijzigingen (met bijvoorbeeld het oog op herbicide-resistentie) of, zoals Inari, door een combinatie van beide technieken”, zo nog Van Ex.

Inari’s aanpak heeft, volgens Van Ex, weinig te maken met de klassieke genetische manipulatie. Ook kruisingen zijn overigens een vorm van genetische manipulatie, luidt het.

“Met de nieuwe CRISPR-CAS-technologie onderscheidt Inari zich duidelijk ten opzichte van de klassieke genetische manipulatie. Binnen de traditionele GGO (genetisch gemanipuleerde organismen)-technologieën worden genen, soms afkomstig van andere soorten, op een willekeurige plaats binnen een bestaand genoom ingebracht. Met het CRISP-CAS-systeem kunnen we heel gericht genen of stukjes DNA gelijktijdig op bepaalde plaatsen in de gencollectie inbrengen. Dat staat borg voor een beter resultaat. Planten zijn immers heel complexe organismen met heel veel interactie tussen de verschillende genen. In Zwijnaarde bouwen we voornamelijk kennis op om de juiste wijzigingen in het genoom te kunnen doorvoeren. De aandacht gaat daarbij uit naar welke genen dienen gewijzigd en hoe dat dient te gebeuren,” verduidelijkt Van Ex.

In Inari’s nieuwe vestiging in Zwijnaarde lopen momenteel twee projecten, met name rond het efficiënter gebruik van water en stikstof (bemesting) binnen de soja- en maïsteelt. Hoe kan met minder gebruik van water en stikstof hetzelfde opbrengstvolume worden gehaald? Die insteek haakt in op Inari’s overkoepelende insteek ten voordele van duurzame landbouw.

Die expertise stelt Inari ten dienste van een aantal, onafhankelijke Amerikaanse zaadverdelers die niet de middelen noch de technologie in huis hebben om nieuwe technologieën in hun zaadlijnen te integreren. Vaak beperkt hun inbreng zich tot het betalen van licentie fees aan de grote jongens om hun zaden te mogen gebruiken.

“Inari streeft ernaar die onafhankelijke zaadverdelers te “enablen” om de nieuwe technologieën te verspreiden en eventuele monopolieposities op de markt te doorbreken,” stelt onze gesprekspartner.

Fors ingekorte ontwikkelingstijden

Om dit ogenblik test Inari in West Lafayette een aantal nieuwe genen en modificaties uit, naast de klassieke verdelingstechnieken. Tegen 2023-2024 hoopt Inari zijn nieuwe soja- of maïszaden in de Amerikaanse markt te zetten.

Fred Van Ex: “De ontwikkelingscyclus voor GMO-gewassen schommelt bij de grote agro-biotech bedrijven tussen de tien à vijftien jaar. Onze ambitie is die termijn, via een specifieke aanpak, tot zowat vijf jaar terug te brengen”.

Met een 145-tal medewerkers wereldwijd, waarvan inmiddels vijftien in België, heeft Inari de bedoeling in de toekomst zijn expertise rond maïs en soja verder uit te diepen door zich bijvoorbeeld ook op de plantgroei te gaan toespitsen. Niet uitgesloten is dat de aandacht op termijn ook naar andere gewassen uitdeint, zoals tarwe en tomaten. In dat laatste geval zal ook de architectuur van de plant (struik- dan wel stokgroei, in functie van de toepassing) deel uitmaken van de R&D. Rond zijn R&D-inspanningen hanteert het plant biotech-bedrijf overigens steeds een grote transparantie. Zo wordt open gecommuniceerd rond welke aspecten wordt gewerkt en welke effecten men beoogt.

Met een nakende verbreding van zijn activiteitenspectrum in 2022 in het vooruitzicht, staat nu al vast dat Inari in Zwijnaarde zijn labo-ruimte tegen dan van 500 m² tot 850 m² zal uitbreiden. Wellicht zal een en ander ook noodzaken tot het in huur nemen bij bijkomende serreruimte bij partnerbedrijf VIB (Zwijnaarde) en ILVO (Merelbeke).

Bfd4d637b69212e57620ab5f4fa0c40b
(Fred Van Ex: “Inari initieert disruptie in plant biotech-wereld”)
F09057bc12ce73eba54ace92ecfab7ed
(“Inari biedt onafhankelijke zaadverdelers de mogelijkheid nieuwe technologieën in hun productlijnen te integreren,” schetst Fred Van Ex)

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.