Ook banken voorzien in ondersteuning tijdens corona-crisis

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Samen met de Nationale Bank van België en de minister van Financiën Alexander De Croo werkte Febelfin een garantieregeling uit. Eerder werd al bekend gemaakt dat ook particulieren kostenloos een beroep konden doen op uitstel van betaling op het kapitaal van hun hypothecaire lening.

De corona-crisis raakt ons land in al zijn facetten: maatschappelijk, sociaal en economisch. Ook de ondernemerswereld is bijzonder hard getroffen. Onder meer problemen met de toevoer van grondstoffen, sterk afgenomen verkoopscijfers en verplichte sluitingen - in combinatie met het doorlopen van bepaalde financiële kosten en verplichtingen - leiden ertoe dat de meeste bedrijven momenteel door een heel moeilijke periode gaan. Vanzelfsprekend heeft dit ook een impact op de vele mensen die ze tewerk stellen.

De banken en de overheid zijn zich heel erg bewust van de moeilijke situatie waarin zowel bedrijven als particulieren zich nu bevinden. Ze willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en financieel begeleiden. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen en snel een stabiele financiële situatie terug te vinden van zodra de corona-crisis is ingedijkt.

Samen met de minister van Financiën en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de sector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:
 

  1. De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de corona-crisis uitstel van betaling te verlenen tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
  2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale doorlooptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
     

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:
 

  • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
  • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een  maximale looptijd van 12 maanden (exclusief herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
  • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
     

°     De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
°     Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
°     Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.
 

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, de financiële sector alle verliezen draagt. Als we te maken krijgen met een heel uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. In de voorbije tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeen gekomen, houdt in dat de overheid tussen komt in de kosten als de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.