Drie Vlaamse tech-bedrijven willen met app verspreiding corona-virus indijken

De Vlaamse tech-bedrijven Adunio, MyBingli en Gaga hebben een nieuwe gratis app ontwikkeld die niet alleen iedereen kan waarschuwen voor zogeheten “hot zones” en contact met mensen, die enkele dagen later Covid-19 blijken te hebben, maar tevens aanspoort om tijdig de dokter te bellen indien blijkt dat typische ziektesymptomen zich ontwikkelen.

De app “Flattening The Curve” - die al interesse wekt in het buitenland - is verkrijgbaar in de App store. Concreet moet elke Belg de app eerst op zijn smartphone downloaden. Vervolgens vraagt de app toestemming om je bewegingen te kunnen volgen en vragen om je gezondheidstoestand regelmatig up te daten via een uniforme vragenlijst. Op die manier kunnen de evolutie en de verspreiding van het virus op een vlotte manier in kaart worden gebracht. Alles verloopt op anonieme basis.

De app maakt een makkelijkere identificatie van de “hot zones” of “danger zones” mogelijk zodat overheden en ziekenhuizen makkelijker inschattingen kunnen maken. Voorts krijgt de gebruiker updates over de algemene cijfers en zijn of haar eigen risico.

Meer info: http://www.flatteningthecurve.eu.