Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

In de strijd tegen het corona-virus richt de Koning Boudewijnstichting  een “Fonds voor Solidaire Zorg” op. Het Fonds kan giften ontvangen van ondernemingen en particulieren. De middelen van het Fonds wordt ingezet voor initiatieven van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land. Eens de COVID-19 crisis onder controle zullen ziekenhuizen en andere residentiële instellingen nog grote inspanningen moeten leveren om opnieuw hoogkwalitatieve zorg te kunnen aanbieden.

Het Fonds zal de ingezamelde middelen op twee manieren besteden, met name enerzijds, in overleg met de overheid en de betrokken sectoren, ter financiering op korte termijn van specifieke, dringende financiële noden (verdeeld over de betrokken zorginstellingen of ter ondersteuning van een hele sector) en anderzijds, andermaal in overleg met de betrokken sectoren, ter financiering van initiatieven op middellange termijn waarvoor een of meer projectoproepen zullen worden gelanceerd.

Zeventig procent van de ingezamelde middelen zal ter beschikking staan van ziekenhuizen, dertig procent van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …).

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670: Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling ***020/0670/00086***.

Meer info: 02/500.4.555 of http://www.kbs-frb.be.

Meer sectornieuws

Agenda