Antwerps havenplatform neemt tweede locatie voor ACC in gebruik

In de strijd tegen het corona-virus nam het Antwerps havenplatform, in samenspraak met agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), tijdelijk een tweede locatie in gebruik voor het Antwerp Coordination Center (ACC) dat instaat voor de coördinatie van de scheepvaart. Zo wordt het personeel meer gespreid over de twee locatie en blijft het ACC 100% operationeel.

De Antwerpse haven blijft feilloos werken als onmisbare schakel voor de bevoorrading van België én een groot deel van Europa. Zo bevestigde de Covid-19 Taskforce. Op dit ogenblik is nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen te merken, China als land van herkomst niet te na gesproken. De Taskforce schoof de Green Lanes voor vrachtwagens als aandachtspunt naar voor om een efficiëntie bevoorrading van de regio te blijven waarborgen.

Inmiddels sloten ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Infrabel zich bij de Covid-19 Taskforce aan.