Werven na de crisis

06/04/2020 OM 07:10 - Luc Willemijns
Df2c8fc84fe3d5ddefa67ba92185efea
De corona-crisis woedt nog volop en het is op dit ogenblik nog koffiedik kijken hoe lang het virus iedereen in zijn greep zal houden. Dat de quasi-stilstand van ons land zich ook op economisch vlak zal laten voelen, staat ondertussen voor iedereen buiten kijf. Maar ook dan zullen bedrijven nog steeds op zoek moeten naar nieuwe medewerkers en er zeker proberen voor te zorgen dat ze waardevolle medewerkers aan zich weten te binden. Zodat ze ook op het moment dat de economie terug aantrekt, met volle kracht de doorstart kunnen maken.

Het ziet er naar uit dat in de komende periode de bedrijven hun aanwervingen zullen temperen. Dat is logisch. Het zal niet alleen even duren voor de economie terug op kruissnelheid is, ook het verloop van medewerkers zal de komende maanden wellicht gaan dalen. Mensen die tot voor kort de ambitie hadden om hun loopbaan verder uit te bouwen, zullen de komende maanden waarschijnlijk voor zekerheid kiezen en zich verder ontwikkelen in hun huidige job. Voor werkgevers is dat op zich goed nieuws, want dan moeten ze niet op zoek naar nieuwe mensen om hun jobhoppers te vervangen.

Maar er blijft natuurlijk nog steeds de demografische situatie van een snel vergrijzende werkvloer. Werknemers blijven het bedrijf verlaten omdat ze met pensioen gaan en voor velen onder hen dringt een vervanging binnen het bedrijf zich op. Waar het gaat om gespecialiseerde mensen of medewerkers in knelpuntberoepen, zal de roep om de schaarse talenten onverminderd luid blijven klinken.

Jacht

Een crisis of moeilijke economische tijd nopen bedrijven dikwijls tot besparingen of het beperken van de kosten tot een minimum. Het zou dus best kunnen dat bedrijven de mensen die weggaan in de eerste plaats vervangen door eigen mensen die ze laten doorgroeien in het bedrijf. Op die manier bieden ze eigen, ambitieuze medewerkers de kans om een nieuwe uitdaging in een vertrouwde omgeving aan te gaan. Maar ze creëren gelijktijdig elders in hun bedrijf een lacune die zal moeten opgevuld worden. We verwachten dat de profielen voor de knelpuntberoepen de komende maanden evenwel schaars goed zullen blijven op de arbeidsmarkt. En dat binnen die groep van mensen de jacht op talenten onverminderd verder zal gaan.

Netwerken

Werkgevers zullen de komende maanden al hun creativiteit aan de dag moeten leggen om hun mensen te behouden en op een strategische manier de juiste mensen aan te trekken voor de vacatures die om allerhande redenen in hun bedrijf ontstaan. Een waardevol on-line netwerk zal voor het vinden van nieuwe mensen ongetwijfeld een dominante rol gaan spelen.

On-line

Via je sociale netwerken, kun je alvast een behoorlijk aantal fans van je bedrijf mee je aanbod laten verspreiden. Het netwerk van je eigen medewerkers aanspreken om uit te kijken naar potentiële kandidaten, blijft voor vele bedrijven een met succes beproefde manier om mensen te vinden die de openstaande plaatsen invullen en in vele gevallen, omdat ze uit de nabije omgeving van je medewerkers komen, ook nog passen in je bedrijfscultuur. Maar je kunt ook via arbeidsbemiddelaars als VDAB een netwerk uitbouwen van mogelijke medewerkers voor nu of in de toekomst. Op de website van VDAB kun je niet alleen vacatures publiceren, je kunt er ook rechtstreeks op zoek gaan naar C.V.’s van kandidaten die je beter wil leren kennen. Zelfs als je daar mensen ontdekt waar je niet onmiddellijk mee gaat samenwerken, kun je hun contactgegevens bewaren en hen eventueel later een voorstel doen.

Creatief

Je kunt ook een netwerk uitbouwen met de opleidingscentra van VDAB die dagelijks bezig zijn om werknemers en werkzoekenden via allerlei kanalen een opleiding te bieden in een vakgebied waar ze graag willen in werken. Via deze centra leg je contacten met cursisten die mogelijk in de toekomst met jou willen samenwerken. In een openstaande vacature, voor een opleidingsstage waarbij je de mogelijkheid krijgt om ook hun technische vaardigheden beter te leren kennen of via een vorm van werkplekleren waarbij je mensen zelf verder vormt tot de geschikte werknemer voor je bedrijf. Met wat creativiteit vind je op die manier zeker een mogelijkheid om zelfs in moeilijke tijden nieuwe en waardevolle medewerkers te vinden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.