Infomat onder vleugels Britse ERP-specialist Kerridge

Nieuwe kansen voor Dimasys-applicatie

De Britse ERP-specialist Kerridge Commercial Systems (KCS, Hungerford) verwerft de integrale controle over software vendor Infomat N.V. (Antwerpen), genoegzaam bekend van ERP-applicatie Dimasys. Bedoeling van de nieuwe eigenaar is Dimasys verder door te ontwikkelen en maximale synergie-effecten over de groep transversaal uit te rollen. Via de acquisitie betreedt Kerridge voor het eerst ook de Franstalige markt. Niet uitgesloten is dat Infomat onder Kerridge-paraplu met Dimasys nieuwe verticals aanboort of zijn bestaande oplossingen met bijkomende modules verrijkt. De Antwerpse software vendor bergt de eigen plannen voor externe groei zeker niet op. Zo worden eerstdaags de gesprekken opgestart in het licht van een mogelijke overname.

In 1997 startten Stephan Van Bulck en John Ferdinande, samen met Systemat-groep (Lasne), Infomat op om in 2010 het ERP-bedrijf, via een management buy-out, uit de Systemat-constellatie los te weken. Inmiddels telt Infomat, met Dimasys als sterapplicatie, ruim tweehonderd implementaties in België en Nederland. Met 46 medewerkers boekte het bedrijf vorig jaar een omzet van 6,3 miljoen euro.

In 2016 trok de software vendor in een “smart deal”-operatie met de Antwerpse overnamebegeleidingsspecialist SDM 23 onafhankelijke investeerders aan die bijkomend kapitaal inbrachten om de expansie van het bedrijf te financieren. Die werden thans allen door Kerridge uitgekocht, dat alle aandelen van Infomat overneemt.

“We vervangen onze financiële investeerders door een strategische investeerder die wil dat Infomat zijn groeistategie, zowel intern als extern, onverminderd doorzet”, aldus managing director Stephan Van Bulck, die ook in de toekomst aan het roer van het bedrijf blijft.

Internationale groep

Met Kerridge Commercial Systems belandt Infomat binnen een internationale groep, die het mogelijk maakt om de basisontwikkelingen op IT-vlak op breed platform uit te rollen. Net als Van Bulck kwam Ian Bendelow als ceo aan het hoofd van Kerridge Commercial Systems als gevolg van een MBO.

Kerridge Commercial Systems, met hoofdkantoor in het Zuid-Engelse Hungerford, zag in 1976 het daglicht als Kerridge Computer Company. Doorheen de jaren ontwikkelde het bedrijf zich, in eerste instantie in eigen land, tot een aanbieder van software die bedrijven ondersteunt in het beheer van hun supply chain, financiën, points of sales (POS), business intelligence, CRM, … doorgaans ten behoeve van handelsbedrijven met een B2B-insteek. Kerridge Commercial Systems biedt geïntegreerde software-oplossingen voor handelsbedrijven, groothandels, distributiebedrijven van alle types (handelaars in bouwmaterialen, elektrische groothandels, verdelers van auto-onderdelen, …).

In 2010 investeerde NVM Private Equity (Londen) 9 miljoen GBP ter ondersteuning van een door Ian Bendelow geleide management buy-out bij de software vendor. In 2015 schoof de risicokapitaalverschaffer zijn controlebelang in het bedrijf door naar branchegenoot Accel-KKR (Londen), dat als mid-market private equity-investeerder in software- en IT-bedrijven is gespecialiseerd.

“Op het ogenblik van de eerste MBO stond Kerridge Commercial Systems voor een omzet van 13,5 miljoen GBP (15 miljoen euro), met een 115-tal medewerkers. Vorig jaar sloten we het boekjaar af met 113 miljoen euro (124,7 miljoen euro) en een duizendtal werknemers,” aldus ceo Ian Bendelow.

In 1980 zette Kerridge een bescheiden eerste stap op het Europese continent met de opening van een vestiging in Nederland. Naast vestigingen in zijn thuisland en Nederland, is KCS ook met eigen kantoren actief in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten (North-Carolina en Texas), Canada, Australië en Kenia. Begin 2018 versterkte KCS zijn bescheiden aanwezigheid in Nederland met de integratie van AGP Business Software, dat sindsdien onder de vlag van Kerridge Commercial Systems door het leven gaat.

Benelux-dekking

Op de Nederlandse markt waren Kerridge en Infomat derhalve rechtstreekse concurrenten. Het lijdt weinig twijfel dat Infomat aldus binnen het vizier van de Britse ERP-specialist kwam te liggen.

In de nieuwe constellatie blijft Infomat onder eigen naam als autonome entiteit binnen de groep actief, zij het met een duidelijke verwijzing in de baseline naar Kerridge Commercial Systems Company.

“Dimasys zal in de toekomst als ERP-applicatie verder doorontwikkeld en geïmplementeerd worden,” beklemtonen Bendelow en Van Bulck eensluidend.

Net als KCS zal Infomat zijn oplossingen op de Nederlandse markt blijven neerzetten. Het Infomat-kantoor in Arnhem wordt wel geïntegreerd binnen de bestaande KCS-vestigingen in Veghel en Gouda.

“Met Infomat boren we een nieuwe geografische markt aan. Voor KCS is het belangrijk in zoveel mogelijk geografische markten aanwezig te zijn om zijn internationale klanten maximaal te ondersteunen. Naast geografische diversificatie besteden we in ons acquisitiebeleid aandacht aan een “match” in bedrijfscultuur maar eveneens aan de aanwezige expertise die de geviseerde, goed presterende ERP- bedrijven in onze kernmarkten aandragen,” aldus Bendelow.

Bepaalde acquisities bracht KCS inmiddels onder het Kerridge-enseigne. Andere, met een sterke lokale merknaam, dan weer niet. Net zoals IQ Retail in Zuid-Afrika en MAM Software Group, Inc. (Barnsley) onder eigen merknaam blijven opereren, zal dat ook met Infomat het geval zijn. Dimasys blijft binnen KCS een op zich staande applicatie, net zoals in andere regio’s landelijke applicaties in de markt worden gezet.

“Indien in het Kerridge-portfolio producten zitten waarop Infomat kan kapitaliseren, zullen we dat uiteraard doen. Dimasys kan die producten eventueel in zijn oplossingen integreren om de eigen groei en eigen product roadmap te versnellen. En vice versa!”, zo nog Bendelow.

Nieuwe verticals, nieuwe modules …

Focusdomeinen van ERP-applicatie Dimasys zijn ijzerenwarengereedschappen, professionele DHZ-zaken, elektro-technische groothandels, auto-onderdelen- en accessoires-handels, sanitair & HVAC en alle technische groothandels in hun algemeenheid.

Stephan Van Bulck: “Tot op heden liet Infomat de huursector links liggen. Nochtans hebben heel wat van onze klanten en prospects een huuractiviteit hebben. De bestaande Kerridge-oplossing op rental-vlak wordt bijgevolg een mogelijke volgende uitbreiding binnen onze Dimasys-applicatie. Net zoals we, in tegenstelling tot Kerridge, op dit ogenblik nog niet over een project-software beschikken. Wellicht voegen we in het volgende jaar een aantal nieuwe modules aan Dimasys toe”

… en externe groei?

Van de nieuwe eigenaar kreeg Infomat alvast het licht op groen om zijn externe groei-ambities onverkort voort te zetten. KCS zet momenteel jaarlijkse groeiprestaties neer van 10 à 11%, deels door natuurlijke, deels door externe groei.

“Acquisities zijn mogelijk, hetzij binnen onze vertrouwde focusdomeinen, hetzij via aanverwante domeinen. Opzet is aldus onze positie te versterken in segmenten waarin onze “offering” ontoereikend is, zoals bijvoorbeeld houthandels of projecten. Dezer dagen starten we alvast de gesprekken rond één concreet dossier op”, besluit Stephan Van Bulck.