Nood aan digitaal loket om buitenlandse studiebewijzen sneller te erkennen

13/04/2020 OM 07:20 - Luc Willemijns
Placeholder
Nieuwkomers in Vlaanderen werken te vaak onder hun opleidingsniveau. Ze krijgen hierdoor niet alleen minder betaald maar zijn ook minder tevreden over hun job. Bovendien verdringen ze de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. De helft van de mensen die buiten de EU geboren en hoger opgeleid is, werkt onder zijn niveau (cijfers 2017). Een signaal voor de Vlaamse sociale partners van de SERV en de kansengroepen om de erkenning van buitenlandse diploma’s te herbekijken. Eén digitaal loket en meer automatische erkenningen moeten nieuwkomers toestaan hun diploma’s sneller in te zetten bij de zoektocht naar werk.

Vandaag moeten nieuwkomers voor de erkenning van kwalificaties en competenties bij verschillende diensten aankloppen:

  • NARIC (National Academic and professional Recognition and Information Centre) beslist over de erkenning van buitenlandse studiebewijzen in de zoektocht naar werk.
  • Universiteiten en hogescholen beslissen over eerder verworven competenties en kwalificaties om studieduurverkorting aan te vragen bij het verder studeren.
  • Beroepsspecifieke erkenningsinstanties beslissen over de toegang tot een gereglementeerd beroep zoals arts, advocaat, …


Er is veel verwarring bij nieuwkomers, begeleiders en werkgevers over hoe ze buitenlandse diploma’s, competenties en kwalificaties in Vlaanderen kunnen laten erkennen. Door alle informatie te bundelen in één loket moet de erkenningsprocedure sneller en efficiënter kunnen verlopen. In dit digitale tijdperk is het niet meer dan normaal dat een elektronisch dossier wordt aangemaakt waarin de status en de resultaten van de erkenningsprocedure te zien zijn, meent de SERV. Individuele aanvragen kunnen nu enkel schriftelijk.

De sociale partners en de kansengroepen vragen om, zoals in Nederland, een overzicht te geven van hoe eerdere erkenningsaanvragen afgelopen zijn. Zo kan een nieuwkomer snel zien wat in het verleden beslist is voor de meest gangbare studiebewijzen. Ook voor de werkgever is dit een pluspunt want hij krijgt snel een geloofwaardige indicatie van de waarde van iemands studiebewijs zonder de hele procedure te moeten afwachten.

Het zou minstens moeten mogelijk zijn om een erkenning van een studiebewijs door Vlaanderen automatisch ook door de Franse of Duitstalige gemeenschap te laten gelden, en vice versa. Nu is dat niet het geval. Het Brussels Gewest nam dit voornemen op in zijn recente regeerakkoord. Aan Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap om deze uitgestoken hand te aanvaarden.

Ook binnen de EU zou zo’n automatische erkenning mogelijk moeten zijn. Vlaanderen is een voortrekker om deze wederzijdse erkenning van niveaugelijkwaardigheid te realiseren maar voorlopig willen niet alle lidstaten mee.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.