DKV Belgium lanceert nieuwe on-line verzekerings-tool

DKV Belgium N.V. (Brussel), specialist op het vlak van private ziekteverzekeringen, lanceert met DKV InsureMe een nieuwe on-line tool bestemd voor (toekomstige) individuele klanten en verzekeringstussenpersonen.

Met behulp van de on-line behoeftenanalyses van DKV InsureMe kan elke Belg de balans opmaken van zijn of haar huidige dekking qua gezondheidszorgverzekeringen en mogelijk toekomstige behoeften. De tool fungeert tevens als een extra ondersteuning voor de verzekeringstussenpersonen.

Het heel gebruiksvriendelijke en klantgerichte DKV InsureMe-platform laat de (potentiële) klant op een didactische en visuele manier, aan de hand van korte filmpjes, de verschillende behoeften en mogelijke oplossingen zien. Er wordt met name uitgelegd wat wel en niet door de sociale zekerheid wordt gedekt. In een volgende stap krijgt de bezoeker een vragenlijst voorgelegd met drie thema’s die beantwoorden aan de verschillende behoeften op vlak van gezondheidszorg: hospitalisatie, ambulante kosten en tandzorg.

Op basis van deze behoeftenanalyse ontvangt de bezoeker een gepersonaliseerde aanbeveling met betrekking tot het geselecteerde verzekeringsgamma. De klant kan dan kiezen om bijkomend advies en begeleiding te vragen, de verzekering(en) direct on-line te onderschrijven of om dit later te doen.

Meer info: 02/287.64 11 of http://www.dkv.be.