Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke van start

In de voorbije jaren evolueerde de binnenvaart-terminal in Wielsbeke van een pure containerterminal naar een multipurpose-terminal. In een volgende stap wordt de terminal thans gerenoveerd en worden zowel het kaaiplateau als de -muur uitgebreid. De Vlaamse Waterweg N.V. en POM West-Vlaanderen gingen op 4 mei 2020 met de werkzaamheden van start. Als alles volgens plan verloopt is de terminal tegen eind 2021 klaar.

River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie. In dit overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel (bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip, en omgekeerd). Daarnaast is de river terminal in Wielsbeke een multipurpose-terminal. Dat houdt in dat er verschillende soorten ladingdragers worden behandeld, zoals containers, bulk en palletten. Het overslagcentrum is aldus van groot belang voor de binnenvaart in Vlaanderen.

De renovatie en uitbreiding van River Terminal Wielsbeke maakt deel uit van Seine/Schelde Vlaanderen, een grootscheeps Europees betoelaagd binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor vervoer over de weg wil maken.

De huidige kaaimuur van 255 meter wordt thans onder handen genomen en met nog eens 70 meter verlengd. Voorts wordt het kaaiplateau niet enkel hersteld maar ook met 5.000 m² uitgebreid. Om deze aanpassingen te realiseren werken De Vlaamse Waterweg N.V. en POM West-Vlaanderen samen. De werken zullen eind 2021 zijn afgerond. De totale kostprijs van de werken wordt op 4,6 miljoen euro geraamd.